บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 929
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,107,130
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
    คิงไว ประกันภัย
คิงไว บิสซิเนส ซีเคียวร์
จำนวนผู้เข้าชม 3835 คน
 คิงไว บิสซิเนส ซีเคียวร์ - ความคุ้มครองและผลประโยชน์
 
รายละเอียดความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม*
1.ไฟไหม้ และความเสียยอื่นๆ
1,000,000 1,000,000 3,000,000 5,000,000 194 บาท / 100,000 ไม่เกิน 30 ล้าน
2.ประกันภัยธุรกิจหยุดชงัก 1,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
2,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
3,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
5,000 / วัน
ไม่เกิน 90 วัน
ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
3.ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่คุ้มครอง 100,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 /ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
538 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 100,000 บาท
4.ประกันภัยจากการโจรกรรม 100,000 / ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
806 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 50,000 บาท
5.ประกันภัยสำหรับกระจก ไม่คุ้มครอง 100,000 / ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1075 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 50,000 บาท
6.ประกันภัยสำหรับเงิน ไม่คุ้มครอง 100,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
200,000 / ครั้ง
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
7.ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 100,000 / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
1075 บาท / การเพิ่ม
วงเงิน 1ม000,000 บาท
8.การเสียชีวิตของผู้เอาประกัน / คนในครอบครัว ไม่คุ้มครอง 100,000 / คน สูงสุดไม่เกิน 4 คน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
9.ประกันภัยทดแทนแรงงาน /
  ความรับผิดของนายจ้าง  ต่อ   ลูกจ้าง  
ไม่คุ้มครอง 500,000 / ครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(จำกัดจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 10 คน)

 
ไม่สามารถเพิ่มทุนได้
เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีอากร) 3063.- 5600.- 9900.- 13200.- * เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
รวมภาษีอากรแสตมป์แล้ว

คิงไว ประกันภัย
- คิวบีอี โฮม ซีเคียวร์
- คิงไว บิสซิเนส ซีเคียวร์
- คิงไว เพอร์ซันนัลแคร์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY