• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,879
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,377,432
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
ประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย
จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ประกันภัยความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมาย 

จากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย

รถยนต์บรรทุกเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 340

รถพ่วงเพื่อการพาณิชย์พิเศษ รหัสรถ 540

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 5,000,000 บาท 

ประเภทวัตถุอันตรายที่ขนส่ง

เบี้ยประกันภัยสุทธิ

เบี้ยประกันภัยรวม 

1. วัตถุระเบิด 17,500.00 18,799.90
2. ก๊าช    
     - ก๊าชไวไฟ 7,500.00 8,057.10
     - ก๊าชไม่ไวไฟ
7,500.00 8,057.10
     - ก๊าชพิษ เช่น กรดเกลือ 14,500.00 15,577.06
3. ของเหลวไวไฟ 11,000.00 11,817.08
4. ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง
    และสารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ
   
     - ของแข็งไวไฟ 7,500.00 8,057.10
     - สารที่ลุกไหม้ได้เอง 17,500.00 18,799.90
     - สารให้ก๊าชไวไฟเมื่อสัมผัสกับน้ำ 17,500.00 18,799.90
5. สารออกซิไดส์ และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์    
     - สารออกซิไดส์ 12,500.00 13,428.50
     - สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ 11,000.00 11,817.00
6. สารพิษและสารติดเชื้อ    
     - สารพิษ 14,500.00 15,577.06
     - สารติดเชื้อ 17,500.00 18,799.90
7.วัตถุกัมมันตรังสี 17,500.00 18,799.90
8. สารกัดกร่อน 7,500.00 8,057.10
9. วัตถุอันตรายอื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ในประเภท 1- 8    
     - สารคลอไรด์ / คลอรีน 14,500.00 15,577.06
     - วัตถุอันตรายอื่นๆ 7,500.00 8,057.10
 

หมายเหตุ 

กรณีแจ้งประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 3 คัน ขึ้นไป ให้ส่วนลดกลุ่ม 10 %
 

เอกสารประกอบการแจ้งทำประกันภัย

สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 
สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้ลงนาม
 
สำเนาทะเบียนรถ

 
 
 
 
 
 
 
ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
- ประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY