บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 27
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 675
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,734,624
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 ธันวาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
    ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม 1271 คน
 
ความคุ้มครอง 
 
   คุ้มครองความเสียหายทางการเงินจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย และถูกเรียกร้องให้รับผิดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการให้บริการทางวิชาชีพ
 
ความผิดพลาดในการให้บริการทางวิชาชีพ
 
   การกระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวิชาชีพที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อ ผิดพลาด ละเลย ในการให้บริการ
อย่างผู้เชี่ยชาญในวิชาชีพ พีงปกิบัติ
 
ผู้เอาประกันภัย
 
    บริษัท   กรรมการผู้บริหาร   พนักงาน
 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
 
  การถูกกล่าวหาว่ากระทำการหมิ่นประมาท
  การกระทำทุจริตของพนักงาน
  ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา กรณีถูกเรียกสอบสวน โดยหน่วยงานกำกับดูแล
  ความคุ้มครอง คู่สมรส ทายาท กองมรดก ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้เอาประกันภัย
  การละเมิดทรัพย์ทางปัญญา
  การสูญเสีย หรือเสียหายของเอกสารลูกค้า
  ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารกับสาธารณะ
  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกรณีฉุกเฉิน
 
วิชาชีพที่สามารถรับประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพได้
 
  ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ
  นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
  ผู้สำรวจความเสียหาย
  บริษัทจัดหางาน หรือที่ปรึกษาจัดหางาน
  วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  นายหน้าประกันภัย
  เจ้าหน้าที่สำรวจรางวัด และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
  ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน
  ทนายความ หรือที่ปรึกษากฏหมาย
  สื่อสารมวลชน หนังสืิพิมพื วิทยุ โทรทัศน์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร :  095 - 952 6514 หรือ อีเมล์ : asinlifes@yahoo.com
 
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
- ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
- ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY