• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,488
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,493,240
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
    ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
จำนวนผู้เข้าชม 2227 คน
 
ความคุ้มครอง 
 
   คุ้มครองความเสียหายทางการเงินจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย และถูกเรียกร้องให้รับผิดอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการให้บริการทางวิชาชีพ
 
ความผิดพลาดในการให้บริการทางวิชาชีพ
 
   การกระทำหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวิชาชีพที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อ ผิดพลาด ละเลย ในการให้บริการ
อย่างผู้เชี่ยชาญในวิชาชีพ พีงปกิบัติ
 
ผู้เอาประกันภัย
 
    บริษัท   กรรมการผู้บริหาร   พนักงาน
 
ความคุ้มครองเพิ่มเติม 
 
  การถูกกล่าวหาว่ากระทำการหมิ่นประมาท
  การกระทำทุจริตของพนักงาน
  ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษา กรณีถูกเรียกสอบสวน โดยหน่วยงานกำกับดูแล
  ความคุ้มครอง คู่สมรส ทายาท กองมรดก ผู้แทนโดยชอบธรรม ของผู้เอาประกันภัย
  การละเมิดทรัพย์ทางปัญญา
  การสูญเสีย หรือเสียหายของเอกสารลูกค้า
  ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารกับสาธารณะ
  ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกรณีฉุกเฉิน
 
วิชาชีพที่สามารถรับประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพได้
 
  ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ
  นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
  ผู้สำรวจความเสียหาย
  บริษัทจัดหางาน หรือที่ปรึกษาจัดหางาน
  วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  นายหน้าประกันภัย
  เจ้าหน้าที่สำรวจรางวัด และที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
  ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน
  ทนายความ หรือที่ปรึกษากฏหมาย
  สื่อสารมวลชน หนังสืิพิมพื วิทยุ โทรทัศน์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร :  095 - 952 6514 หรือ อีเมล์ : asinlifes@yahoo.com
 
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
- ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
- ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY