บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 159
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,848,235
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    มิตรแท้ประกันภัย
ประกันภัยตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวนผู้เข้าชม 3398 คน
 

ประเภทกิจการ

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
(ขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนด)

เบี้ยประกันภัย
รวมภาษีอากร

1.สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่ 3 หมายถึง โรงงานขนาดใหญ่

1,500,000

3759.98

2.สถานีบริการน้ำมัน

   - ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการติดถนนใหญ่ ถังเก็บน้ำมันต้องใต้ดิน

2,000,000

4297.12

   - ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการติดถนนซอย ถังเก็บน้ำมันต้องใต้ดิน

3. สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่ 2 
    หมายถึง ปั้มถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ถังน้ำมันเก็บไว้บนดิน

1,000,000

3,841.30

4. สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่ 2 
    หมายถึง สถานีบริการทางน้ำขนาดใหญ่ 

500,000

2,793.77

5. ระบบการขนส่งทางท่อ - ระยะการขนส่งน้ำมันทางท่อมีความยาวทั้งสิ้น ( โปรดระบุ)...กิโลเมตร

    5.1 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร

1,000,000

3,142.59

    5.2 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร

2,000,000

5,341.44

    5.3 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 30 กิโลเมตร

3,000,000

7,542.43

    5.4 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 40 กิโลเมตร

4,000,000

9,427.77

    5.5 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวไม่เกิน 50 กิโลเมตร

5,000,000

10,824.12

    5.6 ระยะทางการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีความยาวเกินกว่า 50 กิโลเมตรขึ้นไป

5,000,000

14,140.59

6. คลังน้ำมัน หมายถึง เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ 5,000 ลิตรขึ้นไป

25,000,000

ติดต่อเรา

..........................................................................................................................................................................................

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น (ตราประทับถ้ามี)
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
3. หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
4. ภ.พ.20
5. ภาพถ่ายสถานทีเอาประกันภัย
..........................................................................................................................................................................................
ใบคำขอเอาประกันภัยปั้มน้ำมัน
อัตราเบี้ยประกันภัยปั้มน้ำมัน(เริ่มใช้ 1 มกราคม 2560 )
..........................................................................................................................................................................................
 
มิตรแท้ประกันภัย
- ประกันรถมอเตอร์ไซค์
- ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
- ประกันภัยสุนัข
- ประกันภัยผู้โดยสารเรือ สำหรับโดยสาร
- ประกันภัยสำหรับผู้ขนส่ง
- ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม
- ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
- ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ประกันภัยอุบัติเหตุและโรคร้ายแรง
- ประกันภัยตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY