บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,367
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,032,117
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ
จำนวนผู้เข้าชม 2085 คน

     ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น อันได้แก่
      ตัวอาคาร (สิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์และเครื่องติดตั้งตรึงตรา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ สต็อกสินค้า อันเกิด
      มาจากภัย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และ แรงการระเบิดจากแก๊สหุงต้มที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

     ภัยที่สามารถซื้อเพิ่ม ได้แก่ ภัยจากลมพายุ ภัยจากระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานภาหนะ ภัยจากควัน
     ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยระอุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากการกระทำ
     อันป่าเถื่อน หรือ การกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

         ให้คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
         โดยความคุ้มครองการประกันภัยประเภทนี้จะมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐานรวมถึงภัยเพิ่มต่างๆ อาทิ ภัยระเบิด
         ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากยวนยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทั้งการโจรกรรม
          การปล้นทรัพย์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

       ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ของธุรกิจขนาดย่อมแบบครบวงจรด้วยเบี้ยอัตราพิเศษ เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทร้านค้า
        ร้านอาหาร ร้านเกม ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาคม โรงเรียน ร้านขายยา อพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรือสำนักงาน ฯลฯ

        -  ด้วยเบี้ยอัตราพิเศษเริ่มต้นเพียง 6 บาท / วัน
        -  ฟรี!!ชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปเนื่องจากไฟไหม้ และภัยพิเศษ 10% ของค่าสินไหม
        -  ฟรี!! คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในกรณีเสียชีวิตจากไฟไหม้และถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 100,000 บาท/ครั้ง/ปี
         ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของเงินที่เกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ไฟไหม้ และความเสียหายที่เกิดต่อตัวอาคาร
        หรือต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่ใช้เก็บเงิน รวมทั้งอาคารสถานที่ที่เอาประกันภัย

             ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม ทั้งทรัพย์สินที่เอาประกันและความเสียหายต่อตัวอาคาร
             ซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกัน สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ คือ

              
แบบ จร. 1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
                โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน ต่อสถานที่ที่เอาประกันภัยจากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด
               ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

 

           แบบ จร. 2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ ซึ่งจะกว้างกว่าแบบ จร. 1 โดยรวมถึงการชิงทรัพย์
              และการปล้นทรัพย์ด้วย การชิงทรัพย์ หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลงประทุษร้าย


 

          แบบ จร. 3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ความคุ้มครองจะกว้างที่สุดโดยรวมถึงการลักทรัพย์ (ลักขโมย) การลักทรัพย์
             หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

         คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่คอมพิวเตอร์ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์

        ให้ความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการแตกของกระจก ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ณ สถานที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
        โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือเลือกที่จะหากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป

        ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่ป้ายโฆษณาที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า
          การระเบิด การโจรกรรม หรืออุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย และสามารถซื้อเพิ่มความ
           คุ้มครองในส่วนของบุคคลภายนอกได้ด้วย

 
 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ Msig
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์
- ประกันอุบัติเหตุ MSIG PA คิดถึง
- ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ
- ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ
- ประกันภัยทางวิศวกรรม
- Easy Shop
- ประกันภัยพิทักษ์การศึกษา
- ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY