บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 291
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,969,191
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
    ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันภัยทางการเงิน
จำนวนผู้เข้าชม 6534 คน
ประกันภัยทางการเงิน
การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้บริหาร
 • ความคุ้มครองนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทเอกชนในประเทศไทย
 • ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงกรรมการ และพนักงาน องค์กรบริษัท คู่สมรส และทายาท และกรรมการเกษียณ
 • ความคุ้มครองรวมถึงความรับผิดจากการบริหารงานผิดพลาด และการปฏิบัติที่ผิดพลาดในการจ้างงาน
 • การจ่ายค่าต่อสู้คดีล่วงหน้า
 • กระบวนการขอเอาประกันภัยไม่ยุ่งยาก และขอทราบอัตราเบี้ยประกันภัยได้ทันที สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัท
การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการ และพนักงานบริษัท
 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน เกี่ยวกับความรับผิดด้านการบริหาร
 • จ่ายค่าต่อสู้คดีล่วงหน้า
 • ความคุ้มครอง รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในด้านการเงินของบริษัท
 • คุ้มครองบริษัท กรรมการ และพนักงานของบริษัท จากความรับผิดจากวิธีปฏิบัติในการจ้างงาน
 • คุ้มครองการสูญเสีย ซึ่งเกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายจากกองมรดก ทายาท และผู้แทนตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
 • ขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติให้ครอบคลุมผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • คุ้มครองโดยอัตโนมัติบริษัทลูกที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ซื้อเพิ่ม
ความรับผิดของสถาบันการเงิน
 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงิน เกี่ยวกับความรับผิดด้านบริหารจัดการ และวิชาชีพโดยเฉพาะ
 • คุ้มครองสถาบันการเงินทุกประเภท รวมถึงธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลงทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม บริษัทจัดการการลงทุน และที่ปรึกษาด้านการลงทุน จากการกล่าวหาโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบริการด้านวิชาชีพที่จัดให้
 • คุ้มครองผู้บริหาร และองค์กรจากผลลัพธ์ด้านการเงินอันเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด หรือการละเว้นที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 • คุ้มครองการสูญเสียด้านการเงินอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และการกระทำผิดทางอาญา
 • กรมธรรม์ที่เลือกซื้อได้ มีดังนี้:
  • การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และพนักงานบริษัท
  • การประกันภัยการบริหารจัดการการลงทุน
  • ความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน
  • กรมธรรมค้ำประกันผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน
  • อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
ความรับผิดจากวิชาชีพ
 • ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งอาจต้องเผชิญกับความรับผิด อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติวิชาชีพ หรือการละเว้นการให้บริการทางวิชาชีพของตน
 • จ่ายค่าต่อสู้คดี และเงินชดเชยสำหรับ :
  • การกระทำผิดหน้าที่
  • ความประมาทเลินเล่อ
  • ความผิดพลาด และคำแถลงคลาดเคลื่อน
  • การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 • การหมิ่นประมาท
 • การฉ้อฉล และการทุจริตของพนักงาน
 • กรมธรรม์ใช้ข้อความทั่วไป ซึ่งครอบคลุมบริการทางวิชาชีพหลากหลายสาขา (SPPL)
 • ข้อความกรมธรรม์ที่ออกแบบให้เหมาะสมสำหรับความเสี่ยงในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
  • อุตสาหกรรมเทคโนโลยี (TPL)
  • อุตสาหกรรมสื่อต่างๆ (MMPL)
  • องค์กรการศึกษา (PGTO)


 
 
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันงานก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY