บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 279
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,969,179
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
    ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันภัยบ้านมิตรแท้
จำนวนผู้เข้าชม 6617 คน
 

 ประกันภัยบ้านมิตรแท้

"การประกันภัยบ้านมิตรแท้" คือ การรวมความคุ้มครองหลายประเภทอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียว
คือ มีทั้งการประกันภัย
• ตัวอาคาร
• ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (หลังเกิดอุบัติเหตุ)
• ทรัพย์สินส่วนบุคคล
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

ดังนั้น การประกันภัยบ้านมิตรแท้ จึงเป็นกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อเพียงฉบับเดียวจะได้รับความคุ้มครองครอบคลุมทุกปัญหาสำคัญ รูปแบบการประกันภัยดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมของประขาชนในกลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ เช่น เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สำหรับประเทศไทย "การประกันภัยบ้านมิตรแท้" กำลังเติบโตในกลุ่ม "ผู้อาศัยอยู่ในเมือง" เนื่องจากเป็นการประกันภัยแบบสำเร็จรูป ที่ตัดปัญหาไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหลายฉบับ และข้อสำคัญเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการแยกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง ประกันภัยบ้านมิตรแท้
อาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร
ภัยหรืออุบัติเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง คือ ไฟไหม้ ฟ้าฝ่าการระเบิด (ยกเว้นระเบิดจากการก่อการร้าย) ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การเฉี่ยวชนของยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน ลมพายุ แผ่นดินไหว การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

หมายความถึงตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมถึงส่วนต่อเติม โดยอาคารที่เอาประกันภัยได้ต้องเป็นคอนกรีต หรือปูนทั้งหลังและใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้านเดี่ยว (รวมถึงโรงรถ อาคารย่อยและรั้ว) ทาวเฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดสำกหรับอยู่อาศัยในแฟลต ในอาคารชุด หรือในคอนโดมิเนียม

เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

บริษัทจะจ่ายชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว เมื่ออาคารที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง จนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป (เฉพาะแผนบังคับ A)


ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายความถึง เสื้อผา โทรศัพท์มือถือ หรือ Notebook เท่านั้น  บริษัทจะจ่ายชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ (Unforeseen Accident) ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั่วโลก เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่รถบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1 คนเท่านั้น  (เฉพาะแผนบังคับ B)

ความคุ้มครอง การบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การเสียชีวิต อันเกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายนอก คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม. ผู้ได้รับความคุ้มครอง
  1. ผู้เอาประกันภัย
  2. คู่สมรส
  3. บุตร 1 คน อายุไม่เกิน 20 ปี


สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่เกิดขี้นโดยอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้เอาประกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว
 

 

 

 

ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันงานก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY