บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,611
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,171,770
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
    ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
จำนวนผู้เข้าชม 3903 คน
 ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ( ประเภท 1)
 
 
 ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  ***ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับประกัน
  เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1)
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนรถยนต์
  สำเนาหน้าตารางประกันภัยเดิม
 
 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แผนมิตรแท้หนึ่งเดียว โทร : 095 952 6514
Line ID : Makeinsuranceeasy
 
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
  1. สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110 ) เป็นรถญี่ปุ่น หรือรถตลาด ยี่ห้อรุ่นรถตามที่ระบุในตารางด้านล่าง
  2. รถยนต์ที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus, Rolls - Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองนี้ได้
  3. อายุรถยนต์ไม่เกิน 8 ปี นับจากวันจุดทะเบียน
  4. ทุนประกันภัยตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกัน 80 % ของราคาตลาด ไม่เกิน 900,000 บาท
  5. ส่วนลดประวัติ จะพิจารณาตามประวัติเคลมของรถคันเอาประกันภัยที่เคยทำประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทมิรแท้ฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  6. บริษัทฯยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยลูกค้าแรกเข้าของแผนกรับประกันภัยรถยนต์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ แต่บริษัทฯยังคงดำเนินการต่างๆ
    กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามนโยบายบริษัทฯที่มีผลในขณะนัน้
 
  เอกสารประกอบการสมัคร
 
  1. รูปถ่ายตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยตามมาตราฐานการรับประกันภัยประเภท 1
  2. สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเอาประกันภัย
  3. หนังสือรับทราบค่าเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ทุนประกันภัยตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกัน
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ทุนประกันภัยตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 50,000
ค่ารักาาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันภัย ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
 

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัย 
รถเก๋ง
Eco car
รุ่นรถ จำนวนเงิน Deduct เบี้ยประกันซ่อมอู่ เบี้ยประกันภัยซ่อมห้าง
Honda Brio
อายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท
 
อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
 

7,900
 

8,900
Amaze
Jazz,City,Brio,Amaze
Suzuki Swift
Mitsubishi Mirage,Attarge
Nissan Almera,March
Toyoya,Yaris ขนาดไม่เกิน 1,200 C.C.
เก๋งกลาง Chevrolet Aveo
ายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
 


8,900

 
 

9,900
Sonic
Ford Fiesta
Honda Zazz,City
Toyota Vios,Avanza
Mazda 2
รถเก๋งกลาง Chevrolet Cruze  
ายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท 


 
8,900

 
 

9,900

 
Optra
Handa Civic
Feed
Mitsubishi Lancer EX
Nissan Neo,Tiida,Sylphy
Pulsar
Toyota Altis

เก๋งใหญ่
 
Honda Accord ( ยกเว้นรุ่น 3,500 c.c. )

ายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
 
16,500


 
18,000

 
Toyota Camry ( ยกเว้นรุ่น 3,500 c.c. )
Wish
Prius
Nissan Teana
Mitsubishi Spacewagon
รถเก๋ง
SUV /MPV
Ford Everest
ายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
16,500 18,000
Ford Ecosport
Escape
Chevrolet Captiva
Trailblazer
Hondaa CRV
Isuzu Mu7
Mu X
Mitsubishi Pajerosport
Toyota Fortuner
Innova
Nissian Livina
 
ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี
- ประกันภัยรถยนต์สำหรับ Taxi
- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+
- ประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY