• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 768
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,309,762
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ประกันภัยรภยนต์ ประเภท 1 ( รหัส 110 ) ป้ายดำ

เบี้ยฯ แคมเปญเฉพาะรุ่น ( กลุ่ม SUV )

MITSUBISHI PAJERO SPORT / HONDA CRV

NISSAN X-TRAIL /FORD EVEREST

ISUZU MU-7 , MU-X / TOYOTA FORTUNER

เงื่อนไขการซ่อม อายุรถ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ( ไม่รวม พ.ร.บ )
สุทธิ รวมอากรและภาษีฯ
ซ่อมอู่ทั่วไป 2 - 7 ปี 400,000 - 600,000 15,358 16,499.40
610,000 - 700,000 16,289 17,499.85
710,000 - 800,000 17,220 18,499.23
810,000 - 1,000,000 18,616 19,999.37
 

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ( รหัส 110 ) ป้ายดำ

อัตราเบี้ยฯ แคมเปญเฉพาะรุ่น ( กระบะจดเก๋ง )

MITSUBISHI TRITON / NISSAN NAVARA

ISUZU D-MAX / TOYOTA VIGO

เงื่อนไขการซ่อม อายุรถ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย ( ไม่รวม พ.ร.บ. )
สุทธิ รวมอากรและภาษีฯ
ซ่อมอู่ทั่วไป 2 - 7 ปี 300,000 - 500,000 14,427 15,498.95
510,000 - 600,000 15,358 16,499.40
610,000 - 700,000 16,289 17,499.85
710,000 - 800,000 17,220 18,499.23
810,000 - 1,000,000 18,616 19,999.37
 

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ป้ายดำ ( แบบซ่อมอู่ทั่วไป )

เบี้ยฯ แคมเปญเฉพาะรุ่น กลุ่ม SUV และกระบะจดเก๋ง

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด ( บาท )
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ( เก๋ง ) รหัส 110
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก
    เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
ต่อคน
ต่อครั้ง
1,000,000
10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 2,500,000
3. ความเสียหาย สูญหาย หรือไฟไหม้ ของตัวรถยนต์เอาประกันภัย ต่อครั้ง ไม่เกินทุนประกันภัย
4. อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต่อคน 100,000 x 7
5. ค่ารักษาพยาบาล เพื่อผู้ขับขี่ และผู็โดยสาร ต่อคน 100,000 x 7
6. การะประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ต่อครั้ง 200,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ณ วันที่ ขอเอาประกันภัย
ซึ่งผันแปรไปตาม ยี่ห้อ รุ่น  และปีของรถยนต์

 
 
2. อัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดตามตาราง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ยังไม่รวม พ.ร.บ และเป็นอัตราเบี้ยฯ แคมเปญฯ 
เฉพาะ ลูกค้ารายเดี่ยว แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น โดยได้คำนวณส่วนลดกล้องแล้ว

 
 
3. ผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
 
 
4. สำหรับรถยนต์ที่ประกันภัยบริษัทเป็นปีแรกเท่านั้น
 
 
5. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โปรดระบุชื่อผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง
 
 
6. กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติม นอกจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง
อุปกรณ์ตกแต่ง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม๊กซ์ ฯลฯ ใช้แนวทาง ดังนี้

 
 
6.1 กำหนดทุนประกันภัย 85% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติม ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 
 
6.2 กรณี ทุนประกันภัย นอกเหนือจากที่ระบุในตารางอัตราเบี้ยฯ กรุณาส่งรายละเอียดรถยนต์และอุปกรณ์ฯให้พิจารณาอัตราเบี้ยฯ เป็นรายกรณี
 
 
7. กรณีต่ออายุปีถัดไป ไม่มีเคลม อัตราเบี้ยฯ ลดลง 500 ( เบี้ยสุทธิ ) แต่ไม่ต่ำกว่าเบี้ยขั้นต่ำ 14,000 ( เบี้ยสุทธิ ) และหากมีเคลมเป็นฝ่ายผิด ให้ปรับอัตราเบี้ยฯ ตามความเสียหาย
 
 
8. ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 
 
8.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
 
 
8.2 รถยนต์โหลดเตี้ย รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง
 
 
9. บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้
 
 
9.1 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )
 
 
9.2 กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม๊กซ์ เป็นต้น โปรดระบุ ( ถ้ามี )
 
 
9.3 การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน 
 
 
10. ระยะเวลา เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวานคม 2562 ( นับจากวันแจ้งงานและคุ้มครองล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน )  
 
 
กรุงไทยพานิชประกันภัย
- กรุงไทยพานิช ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Worry Free
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลKPI PA Protect Plus
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY