• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,641
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,493,393
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
    ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
จำนวนผู้เข้าชม 4800 คน

  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณ

      โทร : 095 - 9526 514 
   Line ID : Makeinsuranceeasy
 
 เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1. รถยนต์นั่ง การใช้ส่วนบุคคล รหัส 110
2. รถยนต์นั่ง การใช้เพื่อการพาณิชย์ รหัส 120
3. รถยนต์โดยสาร การใช้ส่วนบุคคล รหัส 210
4. รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 320
5. แผนที่รวม พ.ร.บ. จะต้องซ้ือความคุ้มครอง พ.ร.บ.ด้วยทุกครั้ง
   

ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 100,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
 

อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,300
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,400
210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 3,500
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,300
 

อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,600
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,700
210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,600
 
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000
 
วามรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 200,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง) และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*) ต่อครั้ง 50,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*) ต่อครั้ง 50,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,500
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,600
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,500
 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,800
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,900
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,800
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 1,000,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,500,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 300,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  ต่อครั้ง 100,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)   ต่อครั้ง 100,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,700
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,700
 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 3,000
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 4,100
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 4,000
ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี
- ประกันภัยรถยนต์สำหรับ Taxi
- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+
- ประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY