บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 26
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 958
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,673,822
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 พฤศจิกายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30   
             
    ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
จำนวนผู้เข้าชม 3769 คน

  ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณ

      โทร : 095 - 9526 514 
   Line ID : Makeinsuranceeasy
 
 เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1. รถยนต์นั่ง การใช้ส่วนบุคคล รหัส 110
2. รถยนต์นั่ง การใช้เพื่อการพาณิชย์ รหัส 120
3. รถยนต์โดยสาร การใช้ส่วนบุคคล รหัส 210
4. รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 320
5. แผนที่รวม พ.ร.บ. จะต้องซ้ือความคุ้มครอง พ.ร.บ.ด้วยทุกครั้ง
   

ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 100,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
 

อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,300
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,400
210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 3,500
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,300
 

อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,600
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,700
210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,600
 
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000
 
วามรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 200,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง) และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*) ต่อครั้ง 50,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*) ต่อครั้ง 50,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,500
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,600
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,500
 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,800
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,900
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,800
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 1,000,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,500,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 300,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  ต่อครั้ง 100,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)   ต่อครั้ง 100,000

 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,700
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,700
 

อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 3,000
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 4,100
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 4,000
ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 Happy Choice สำหรับรถยนต์ 11 – 20 ปี
- ประกันภัยรถยนต์สำหรับ Taxi
- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+
- ประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1
- ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY