• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 766
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,309,760
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
20 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family
จำนวนผู้เข้าชม 337 คน
 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family

ประกันภัยครอบครัวสุขใจ KPI PA Happy Family มอบความคุ้มครองแด่คนที่คุณรัก โดยรับความคุ้มครองเพิ่มสำหรับบุตร ฟรี 2 คน
 


เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 4 บาท*


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 800,000 บาท


ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงถึง 80,000 บาท


คุ้มครอง 2 เท่ากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ


ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย**
 
  ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัยอุบัติเหตุ PA KPI Happy Family
 

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
 • กรณีอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 400,000 600,000 800,000
 • กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 300,000 400,000
 • กรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 400,000

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุสาธารณะ

(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

  • กรณีอุบัติเหตุทั่วไป 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000
  • กรณีถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 400,000 600,000 800,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
  • กรณีอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 20,000 40,000 60,000 80,000
  • กรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 20,000 30,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ค่าปลงศพ)

(ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

10,000 10,000 10,000 10,000
 

ผู้เอาประกันภัย

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,200 1,980 2,750 3,520
ผู้เอาประกันภัยหลัก + คู่สมรส + บุตร 2 คน (ฟรี) 2,400 3,960 5,500 7,040
ผู้เอาประกันภัยหลัก + บิดาและหรือมารดา + บุตร 2 คน (ฟรี) 2,400 3,960 5,500 7,040
ผู้เอาประกันภัยหลัก + คู่สมรส + บิดาและหรือมารดา + บุตร 2 คน (ฟรี) 3,600 5,940 8,250 10,560
 
หมายเหตุ


ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Happy Family ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น


 ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

 เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย

 ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง /มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง 
   
   พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือ
   
   สำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน / นักการเมือง / นักข่าว สื่อสาร
   
   มวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน

 ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง 
  
  หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น


 ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ควรศึกษา 

 
 อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 

คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย

**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
 

ติดต่อตัวแทน

กรุงไทยพานิชประกันภัย
- กรุงไทยพานิช ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Worry Free
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลKPI PA Protect Plus
- ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล KPI PA Happy Family
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY