บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 308
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,913,659
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
    ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
จำนวนผู้เข้าชม 7018 คน
 
 
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า หรือการประกันภัยลูกหนี้ หรือการประกันสินเชื่อการส่งออก จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย โดยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ชำระเงินของลูกหนี้การค้า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทั้งการขายภายในประเทศ และการขายไปยังต่างประเทศ
 
ช่วยลดความเสี่ยงจากการขายสินค้าแบบให้เครดิต
ลดมูลค่าหนี้ของบริษัท
ขยายฐานธุรกิจเพิ่มยอดขาย
มั่นใจในการให้เทอมการชำระเงินแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
เพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
เพิ่มประสิทธิภาพของกระแสเงินสด
สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
การประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการไม่ชำระเงิน
จากลูกหนี้ทางการค้าทั้งนี้มีสาเหตุจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
 

ความเสี่ยง

ความคุ้มครอง
ความเสี่ยงทางการค้า
1.ลูกกหนี้ล้มละลาย

2.ลูกหนี้ผิดนัดชำระ
ความเสี่ยงภัยทางการเมือง
1.ประกาศพักชำระหนี้ต่างประเทศของประเทศผู้ซื้อ

2.ผู้ซื้อไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตรามาชำระหนี้

3.ผู้ซื้อถูกเพิกถอนใบอนุญาตการนำเข้าสินค้า

4.การเกิดสงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร การจราจล


ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอใบเสนอราคา
 
ชื่อผู้เอาประกันภัย
ประเภทธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
ยอดขายต่อปี
ประเทศผู้ซื้อ (กรณีส่งออก)
ประวัติหนี้เสีย
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095 952 6514 , Line id : Makeinsuranceeasy
 
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันงานก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY