• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,619
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,493,371
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
    ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันอุบัติเหตุการดำน้ำ (Scuba Diving )
จำนวนผู้เข้าชม 11948 คน
แผนความคุ้มครองในระหว่างการดำน้ำ ( Scuba Diving)
 แผนความคุ้มคอง  แผน A  แผน B
 กรณีอุบัติเหตุทำให้สูญเสียชีวิต และอวัยวะ (Accidental Death and Dismemberment)  1,000,000  2,000,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Medical Expense)  500,000  500,000
 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน(Accident Evacuation Expence)  200,000  200,000
   225  370
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น (ยังไม่รวม VAT 7% และ อากร 0.4%
 1.  จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 500 คนต่อกรมธรรม์ / ปี
2. อายุ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป (อายุระหว่าง 5-15 ปี และ อายุ 70 ปีขึ้นไปคุ้มครอง 50 % ของผลประโยชน์ค่าทดแทน
3. กำหนดความรัผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ครั้งไม่เกิน 20,000,000 บาท
4. ผู้ถือกรมธรรม์ต้องส่งรายชื่อของนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำก่อนการดำน้ำจะเริ่มขึ้น
5. บริษัทจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีที่นักท่องเที่ยวมากกว่าที่ตกลงไว้ในกรมะรรม์
 

ความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมดำน้ำ  กับบริษัทนำเที่ยวที่มี
ใบอนุญาติประกอบการ นำนักท่องเที่ยวดำน้ำตามกฏพระราชบัญญัติ กรมธรรม์ ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยว
เฉพาะในเขตประเทศไทย
 
การจ่ายค่าชดเชย
 ให้ความคุ้มครองสูงถึง 10 วัน ต่อการเดินทางแต่ละเที่ยว (เริ่มให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่ นักท่องเที่ยวออกเดินทาง
ตามเวลาที่กำหนดไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว และสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อครบ กำหนด10วันนับแต่วันที่เริมออกเดินทาง หรือสิ้นสุด
ความคุ้มครองเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาถึงตามเวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ในโปรแกรมนำเที่ยว แล้วแต่เหตุการณใดเหตุ
การณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน
 

ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
- ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
- ประกันสุนัขมิตรแท้
- ประกันภัยเงินมิตรแท้
- ประกันภัยบ้านมิตรแท้
- ประกันงานก่อสร้าง (CAR)
- ประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจรายย่อย
- ประกันภัยทางการเงิน
- ประกันภัยทดแทนแรงงาน และ ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
- ประกันความซื่อสัตย์ของพนักงาน
- ประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY