บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 427
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,913,778
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
    ซมโปะ ประกันภัย
ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Joy
จำนวนผู้เข้าชม 3343 คน
แผนประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Accident Insurance :Travel Joy  โทร : 095 952 6514
  Line ID : Makeinsuranceeasy
 
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
อายุรับประกันภัย 1 -75 ปี 
Personal Covers Joy 1 Joy 2 Joy 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
- อายุ 1 -14 ปี บริฐูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
5,000,000 3,000,000 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในต่างประเทศ (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)
- อายุ 1 -14 ปี บริฐูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
5,000,000 3,000,000 2,000,000
3. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายหลังการเดินทงกลับถึงประเทศไทย (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย) 250,000 150,000 100,000
4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ 4,000,000 2,000,000 2,000,000
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ 2,000,000 1,000,000 1,000,000
6. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ( ต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 30 วัน )
3,000 1,500 -
7. ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก ICU or CCU  ( ต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 30 วัน )
3,000 1,500 -
8. การเดินทางเพื่อจัดการพิธีศพ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) Actual Cost Actual Cost -
9. การส่งหรือการเดินทางเพื่อรับตัวเด็ก (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย) Actual Cost Actual Cost -
10. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล Actual Cost Actual Cost -
INCONVENIENCE Joy 1 Joy 2 Joy 3
11. ความสูญเสียหรือความเสียหานของกระเป๋าเดินทาง / ทรพย์สินส่วนตัว 60,000 30,000 -
12. ความสูญเสียหรือความเสียหานของเอกสารเดินทาง 35,000 20,000 -
13. การยกเลิกหรือเลื่นการเดินทาง Actual Cost Actual Cost -
14. การลดจำนวนวันเดินทาง Actual Cost Actual Cost -
15. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก 4,000,000 2,000,000 1,000,000
CASH BENIFITS Joy 1 Joy 2 Joy 3
16. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
- 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
40,000 20,000 -
17.
การล่าช้าของเที่ยวบิน
- 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
40,000 20,000 -
18.
การพลาดต่อเที่ยวบิน
 - 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
20,000 10,000 -
19. การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางของเที่ยวบิน
  - 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
20,000 10,000 -
20.
ผลประโยชน์ผู้เล่นกอล์ฟ
คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น และ / หรือ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล - อิน - วัน 20,000 บาท
30,000 20,000 -
21. ความสูญเสีย หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 15,000 10,000 -
 

ซมโปะ ประกันภัย
- ประกันภัยมะเร็ง Sompo Cancer Care
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Joy
- ประกันภัยทางทะเล
- ประกันภัยทรัพย์สิน
- ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY