บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 391
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,913,742
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 ประกันภัยเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 

 คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนืองมาจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท

วงเงินจำกัดความรับผิดต่ออุบัติเหตุละครั้ง 50,000,000 บาท

กรมธรรม์เปิดขั้นตำ่ 100 คน / ปี เบี้ยประกันภัยรวม 3,200 บาท / ปี

คุ้มครองการเดินทาง Inbound  Outbound  Domestic ตามโปรแกรมเดินทาง

บริษัทรับประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง

ใบคำขอเอาประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัย

 

   บมจ.ไทยศรี ประกันภัย 

 

   บมจ.มิตรแท้ ประกันภัย

 

   บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย 

 

   บมจ.ประกันคุ้มภัย

 

   บมจ. เอไอจี ประกันภัย

 

   บมจ.ซับบ์ สามัคคีประกันภัย 

 

   บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 

  บมจ.ทิพย์ประกันภัย

 

   บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

 

   บมจ.วิริยะประกันภัย

 

   บมจ.เอฟ พี จี ประกันภัย

      บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย
   
 
   
  เอกสารประกอบการสมัครสำหรับ นิติบุคคล
   
 
1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น ประทับตรา
2. หนังสือรับรองบริษัทฯ
3. ภ.พ.20
4. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport ผู้ลงนาม
5. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีต่ออายุ)
   
  เอกสารประกอบการสมัครสำหรับ บุคคลธรรมดา
   
 
1. ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น 
2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนา Passport ผู้ลงนาม
3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (กรณีต่ออายุ)
   
   
 

Engine by MAKEWEBEASY