บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 599
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,786,497
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ประกันคุ้มภัย
[ +zoom ]
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 2697)
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability Insurance)
 
     ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหาย หรือความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ รวมทั้งความสูญหาย หรือความเสียหายของของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง และการขนส่งถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 
   ประเภทยานพาหนะขนส่ง
 • ยานพาหนะที่เป็นหัวรถลาก ไม่สามารถบรรทุกของได้เอง
 • ยานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เอง และสามารถลากจูงรถพ่วงได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ำ เรือยนต์ลำที่ขน และเรือลำเลียง กรมธรรม์จะรับผิด 4 ลำแรกที่พ่วงเท่านั้น
   แบบกรมธรรม์
 • แบบกำหนดเวลา ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตามวันและเวลาที่กำำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์
 • แบบขนส่งรายเที่ยว ระยะเวลาประกันภัยจะเริ่มต้นตั้งแต่ระหว่างขนของขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่ง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบของ หรือเสร็จจากการขนถ่ายออกจากยานพาหนะ
   ข้อยกเว้น
 • เหตุสุดวิสัย หรือสภาพแห่งของนั้นเอง หรือความผิดของผู้ส่งของ หรือผู้รับตราส่ง
 • ความบกพร่อง หรือผิดพลาดในเอกสาร หรือคำสั่งเกี่ยวกับของที่รับขน ซึ่งผู้ส่งของได้มอบแก่ผู้เอาประกันภัย
 • การรั่วไหล หรือการสึกหรอตามปกติ การที่น้ำหนัก หรือปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของของที่ขน
 • การบรรจุ การหีบห่อ หรือการใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสมหรือไม่ดีพอ
 • การกระทำโดยเจตนามุ่งร้ายของบุคคลใดก็ตาม ที่มิใช่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 • การขนส่งโดยบุคคล หรือยานพาหนะอื่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • การขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุในกรมธรรม์แต่ได้โอนขายไปแล้ว ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนหรือไม่
 • การขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะขนส่ง โดยที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
 • ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพ หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ขนส่ง หรือบรรทุกเกินขนาดน้ำหนักบรรทุก
 • ผู้ขับขี่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาเสพติดให้โทษ หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
 • การที่ของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ปรากฎร่องรอยการชิงทรัพย์ การโจรกรรม รวมทั้งการชิงทรัพย์และการโจรกรรม โดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 • การลักทรัพย์ในระหว่างที่ยานพาหนะขนส่งถูกทิ้งไว้ โดยไม่มีผู้ดูแล และยังอยู่ในวิสัยผู้ขับขี่
   สินค้าที่สามารถรับประกันภัยได้ทันที คือ สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป
   สินค้าที่ยกเว้นมีดังต่อไปนี้...
 • เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี หรือของมีค่าอย่างอื่น
 • เงินตรา ธนบัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือประทวนสินค้า
 • ศิลปวัตถุที่มีมูลค่าต่อชิ้น เกินกว่าสองหมื่นบาทหรือโบราณวัตถุ
 • สินค้าแตกหักง่าย เช่น กระเบื้อง กระจก แก้วผลิตภัณฑ์ เซรามิค เป็นต้น
 • ของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติดให้โทษ
 • ทรัพย์อันตราย วัตถุอันตราย วัตถุระเบิด อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน อาวุธสงคราม
 • ทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย หรือที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของรวม
 • สิ่งของที่ใช้แล้ว สิ่งของส่งซ่อม สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • สินค้าอาหารทะเลสด อาหารแช่แข็ง ไอศครีม และหรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในสภาพที่ต้องควบคุม อุณหภูมิ ผักผลไม้สด ดอกไม้
 • สิ่งมีชีวิต
   เอกสารประกอบการทำประกันภัยสินค้า
 • ใบขนส่งสินค้า
 • ใบกำกับสินค้า
 • ใบรายการบรรจุหีบห่อ
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทง
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident)
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันเดินทางต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY