บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 334
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,969,234
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
    ทิพย์ประกันประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันคนรักจักรยาน TIP BIKE
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 939)

  แผนประกันคนรักจักรยาน (คุ้มครอง 3 คัน/ กรมธรรม์ประกันภัย)
 
 
1.คุ้มครองรถจักรยานจากการสูญเายหรือเสียหายสิ้นเชิง (ต่อกรมธรรม์ประกันภัย)
   1.1 จากการลักทรพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะอย่างชัดเจน การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
   1.2 จากอุบัติเหตุในขณะที่ขับขี่รถจัรยานคันที่เอาปรัะกันภัย
100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.ความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วนต่อวงล้อและ/หรือโครงรถจักรยาน (ต่อปีกรมธรรม์)
   2.1 คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อวงล้อจักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
        (ไม่คุ้มครองยางรถจักรยาน)
   2.2 คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อโครงรถจักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
จ่ายตามจริงสูงสุด
ไม่เกิน 50 % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัยข้อ.1
  Bike 1 Bike 2 Bike 3
3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่อเหตุการณ์)
  3.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (ต่ออบัติเหตุแต่ละครั้ง)
        อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
  3.2 ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่ออบัติเหตุแต่ละครั้ง) 
10,000

10,000
30,000

30,000
50,000

50,000
4.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  4.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่
       หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
  4.2 จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 4.1)
100,000

100,000
150,000

150,000
250,000

250,000
5.ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000 30,000 50,000
6.ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 20,000 30,000

*การคำนวณเงินเอาประกันภัย (คิดเป็น 80% ของมูลค่าจักรยาน)

 
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
 
1.
ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 15 - 65 ปีบริบูรณ์
2.
ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยจักรยานได้สูงสุดไม่เกิน 3 คัน และแจ้งวันที่ซื้อรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
  เพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
3.
จักรยานที่เอาประกันภัยแต่ละคัน จะต้องมีราคาจักรยานไม่ต่ำกว่า 10,000
4.
รับประกันจักรยานปีแรกอายุไม่เกิน 3 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึง 5 ปี
5.
แผนประกันภัยนี้ ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  5.1 จักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross - BMX)
  5.2 จักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill Bike)
  5.3 จักรยานปั่นหลายคน (Tandem)
  5.4 จักรยานล้อเดียว (Unicycle)
6. ความคุ้มครองตามที่ระบุในแผนประกันภัยข้อ 4 - 6 เป็นความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้น
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Tip จัดเต็ม
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง ทิพยประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ PA Plus
ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
ประกันรถยนต์ ทิพย์สบายใจ
ประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY