บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,007
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,107,208
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
    ประกันคุ้มภัย
[ +zoom ]
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 3070)
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
   คุ้มครอง ความเสียหายหรือสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก
 • อัคคีภัย ภัยระเบิด หรือฟ้าผ่า
 • ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ รวมถึงหัวลาก หรือหางลากของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
 • เรือจมหรือเรือเกยตื้น เครื่องบินตก รถพลิกคว่ำหรือรถไฟตกราง
 • ภัยเพิ่มพิเศษที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ระยะเวลาประกันภัย
   คุ้มครองตั้งแต่ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเริ่มเคลื่อนออกจากสถานที่ต้นทาง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์) และตลอดระยะเวลาระหว่างการขนส่งตามเส้นทาง
ด้วยวิธีการขนส่งตามปกติและสิ้นสุดลงทันที เมื่อยานพาหนะนั้นได้ถึงสถานที่ปลายทาง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์) หรือ เมื่อถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์) ทั้งนี้แล้วแต่ว่าเวลาใดจะถึงกำหนดก่อน
ภัยเพิ่มพิเศษที่สามารถเลือกซื้อ
 • การยกสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะที่ขนส่ง
 • รถหรือหางลากตกถนนหรือไหล่ทาง ตกสะพาน
 • การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์
 • การเปียกน้ำฝนหรือการเปียกน้ำอันเนื่องมาจากการที่น้ำทะเล น้ำในแม่น้ำหรือทางน้ำอื่นรั่วไหลเข้าไปในรถ เรือ ยานพาหนะ หรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • ความเสียหายทั่วไป (General Average)
ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
 • ภัยสงคราม
 • ยานพาหนะเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการใช้ขนส่ง
 • สินค้าเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติ
 • การรั่วไหลหรือสึกหรอตามปกติ
 • สภาพหีบห่อไม่สมบูรณ์
 • ความล่าช้าในการขนส่ง
 • การจงใจกระทำละเมิดของบุคคลหรือนิติบุคคล ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
 • การแผ่กัมมันตภาพรังสี
 • ความเสียหายทั่วไป
 • ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด
 การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 • ชดใช้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิง หรือ ชดใช้ตามส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเป็นความเสียหายหรือความสูญเสียเพียงบางส่วน
 • ชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินในขณะเกิดวินาศภัย แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามรายการแต่ละรายการ และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
   สิ่งที่ท่านได้รับเมื่อเลือกใช้บริการกับเรา
 • การบริการสินไหมที่รวดเร็วด้วยเจ้าหน้าที่สินไหมที่เป็นมืออาชีพกว่า 30 ปี
 • ชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงของทรัพย์สินในขณะเกิดวินาศภัย แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามรายการแต่ละรายการ และเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่บริษัทต้องรับผิดตามกรมธรรม์
กลุ่มสินค้าที่รับประกันภัยได้ทันที
 • เครื่องจักรใหม่
 • ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์
 • เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
 • เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปแยกชิ้นส่วนประกอบ
กลุ่มสินค้าที่ต้องพิจารณาเพิ่มเิติม
 • เหล็ก
 • เครื่องแก้ว กระจก
 • รถยนต์
 • เคมีอันตราย
 • สินค้าการเกษตร
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทง
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident)
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันเดินทางต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY