บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,255
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,032,005
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 1484)
 
คุ้มครอง กรรมการและผู้บริหารสำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการบริการจัดการ (Managerial Liability)โดยประมาท / ไม่เจตนา ไม่ว่าได้กระทำขึ้นจริงหรือถูกกล่าวหา
 
ผู้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ (ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง)
1. กรรมการและผู้บริหาร
2. กรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
3. กรรมการซึ่งเกษียณอายุ หรือลาออก
4. คู่สมรส / ทายาทของผู้เอาประกันภัย
 

ความคุ้มครองสำหรับกรรมการ / ผู้บริหาร
สำหรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี อันเกิดจาก

 
1. ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ
2. ความรับผิดในฐานะผู้แทนนิติบุคคล
3. ความผิดพลาดในการจ้างงาน
 
คุ้มครององค์ / บริษัท
1. ความเสียหายทางการเงิน / ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีซึ่งได้ทำการชดใช้ให้กรรมการ / ผู้บริหาร
2. ความผิดพลาดเกี่ยวกับการจ้างงาน
3. ความเสียหายอันเนื่องมาจากคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์
 

ข้อขยายความคุ้มครอง ( Extention)

1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกรณีการถูกสอบสวน โดยหน่วยงานรัฐ
2. วงเงินในการจัดหาประกันอิสระภาพ
3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในกรณีฉุกเฉิน
4. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาพลักษณ์ต่อสาธารณะชน
 

ต้องการข้อเสนอ คลิ๊ก ดาวน์โหลดใบคำขอ


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยขนส่งทางทะเล
ประกันภัยทรัพย์สิน (GenProperty)
ประกันภัยรถยนต์
ประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY