บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 302
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,969,202
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 เมษายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
    ทิพย์ประกันประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 663)

 

รายละเอียดความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
Comfort
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย        
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 500,000 500,000 350,000 350,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 100,000 50,000 50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล        
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 6,000 6,000 4,000 4,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 12,000 12,000 8,000 8,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)        
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป        
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
  ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน
  เวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
6,000 6,000 4,000 4,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด        
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด
   (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค        
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด
  (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000 1,000 900 500
3. Personal Accident        
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 10,000 10,000 10,000
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

Support

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย        
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี 600,000 600,000 400,000 400,000
ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 120,000 120,000 65,000 65,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล        
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 7,000 7,000 4,500 4,500
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 14,000 14,000 9,000 9,000
(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) ความรับผิดส่วนแรก (ต่อวัน) 1,000 1,000 1,500 1,500
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป        
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
  ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา
  24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
7,000 7,000 4,500 4,000
- ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด        
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด
  (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค        
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด
   (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 2,000 1,000 900 500
3. การชดเชยรายได้ ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่อง
    มาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน)
       
- ห้องผู้ป่วยปกติ 500 500 300 300
- ห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU 1,000 1,000 600 600
(จำนวนวันคุ้มครองของห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก
 รวมสูงสุดไม่เกิน 90 วัน)
       
4. Personal Accident        
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2) (ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 10,000 10,000 10,000 10,000
ช่วงอายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
อายุ 15-40 อายุ 41 - 50 อายุ 51-60 อายุ 61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี 15,000 15,000 15,000 15,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 - 70 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
4. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 
ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้
 
1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด 
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
3. การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก 
และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
* ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์
 

สำหรับการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทางบริษัทฯ มีบัตร Care Card ให้ 
สามารถยื่นบัตรเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ 
ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในคู่สัญญา: คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000 

ดาวน์โหลดแผนประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000 - Comfort Plan 

ดาวน์โหลดแผนประกันสุขภพ TIP Health Care 15,000 - Support Plan 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 095 - 952 6514
Line ID : Makeinsuranceeasy
Email : asinlifes@yahoo.com
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Tip จัดเต็ม
แผนประกันภัยโรคมะเร็ง ทิพยประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ PA Plus
ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ
ประกันรถยนต์ ทิพย์สบายใจ
ประกันคนรักจักรยาน TIP BIKE


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY