บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 389
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,913,740
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
[ +zoom ]
ประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 2819)

รายละเอียดผลประโยชน์แผนประกันภัย

Gen Health Lumpsum ( A& B)

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน IPD)
     คุ้มครองสูงสุดต่อปี
150,000 250,000 350,000
 1.1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบรืการพยาบาล
    - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) (ไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
    - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ ซี ยู) (สูงสุดต่อวัน) (ไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

1,000
2,000

1,500
3,000

2,000
4,000
1.2.ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (Hospital General Expenses)
      - ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด
      ( รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นักจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)
      - ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
      - ค่ารักษาพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ (ไม่เกิน 1,000 บาท /การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง)
 
จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000
1.3 การรักษาโดยการผ่าตัด
       - ค่าแพทย์ผ่าตัด หรือหัตถการ รวมถึงค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1.4 การดูแลโดยแพทย์
       - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน  ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1.5 ค่าปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต ( การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง) 10,000 10,000 10,000
2.อุบัติเหตุส่วนบุคคล -การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 1,000 1,000 1,000
3.การรักษาพยายาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก OPD)
  - ได้แก่ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป ( 1 ครั้ง / วัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง / ปี)
500 600 800
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

   
1. อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 30 วัน - 65 ปี  (และอาุย 66 - 70 ปี สำหรับการขอต่ออายุเท่านั้น)
2. อายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
3. รับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีขั้นอาชีพ 1 และ 2 
4. คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐเอริกา จะคุ้มครองเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
5. ผู้เอาประกันภัยจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
6. กรณีต่างชาติ ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 185 วัน ต่อปี และ มีแผนพำนักในประเทศไทยเกินกว่า 1 ปี (ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯกำหนด)
7. เบี้ยประกันภัย รวมอากรแสตมป์ และภาษีแล้ว คลิ๊ก !!!
 

ใบคำขอเอาประกันภัย เจนสุขภาพรายปี

ตารางผลประโยชน์ แผนประกันสุขภาพ Gen Health Lump sum

ตารางเบี้ยประกันภัย แผนประกันสุขภาพ Gen Health Lump sum

 

 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยขนส่งทางทะเล
ประกันภัยทรัพย์สิน (GenProperty)
ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหาร
ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY