บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 627
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,786,525
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 มกราคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
    ประกันกลุ่มนักเรียน
[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา(Care Card)
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 16414)
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษาแบบใหม่ให้ความคุ้มครองทั่วโลกตลอด24ชั่วโมง ระยะเวลา 1ปีเต็ม

 

แผนประกันกลุ่มนักเรียน แบบมีบัตรสิทธิพิเศษ ( Care Card)
 
ผลประโยชน์

 แผนG5S1

 แผนG5S2

  แผนG5S3

  แผนG5S4

  แผนG5S5

 แผนG5S6 

  แผนG5S7

  แผนG5S8

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา

 30,000

 60,000

 100,000

 50,000

 40,000

 70,000

 80,000

 90,000

ทุพพลภาพถาวร

 30,000

 60,000

 100,000

 50,000

 40,000

 70,000

 80,000

 90,000

ฆาตกรรมและลอบทำร้าย

 30,000

 60,000

 100,000

 50,000

 40,000

 70,000

 80,000

 90,000

ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง

 3,000

 6,000

 10,000

 5,000

 4,000

 7,000

 8,000

 9,000

 
อัตราเบี้ยประกันภัย  
ระดับชั้นศึกษา

 แผน
G5S1

 แผน
G5S2

 แผน
G5S3

 แผน
G5S4

 แผน
G5S5

 แผน
G5S6

 แผน
G5S7

 แผน
G5S8

อนุบาล ประถม

 99

 190

 265

 175

 140

 210

 230

 245

มัธยมต้น มัยมปลาย

 125

 230

 300

 210

 170

 245

 265

 280

เทคนิค พาณิชย์ มหาวิทยาลัย

 155

 280

 400

 260

 210

 310

 340

 370

 


หมายเหตุ : บริษัทขยายความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากขับขี่ หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์
                              บริษัทจะจ่ายให้ 100% ของจำนวนเงินที่เอาประกัน
ค่าทดแทน
จ่ายเต็มจำนวนทุกทุนประกัน 100 %
  - กรณีสูญเสียชีวิต
  - กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนสองข้าง หรือขาสองข้าง หรือตาสองขา
  - กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง สองอย่างรวมกัน
จ่าย 60 % ของทุนประกัน
  - กรณีอุบัติเหตุสูญเสียแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้าง หรือตาหนึ่งข้าง
     
ค่ารักษาพยาบาล
  กรณีืัที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่ผู้เอาประกัน
                       ได้จ่ายไปจริงแก่แผนปัจจุบัน หรือโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ทำการรักษา ค่ารักษาพยาบาลนี้รวมถึงค่ายา
                        ค่าห้องพัก ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กชเรย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับจากเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินวงเงิน
                       รักษาพยาบาลที่เลือกเอาประกันไว้ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
     
ข้อยกเว้น
  การเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ การฆ่าตัวตาย การกระทำอาชญกรรม
                        ภัยสงคราม การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจสุรา หรือยาเสพติด
     
การสมัคร
  ให้ข้อมูลรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาทั้งหมดกับตัวแทนที่ให้บริการ พร้อมทั้งส่งค่าเบี้ยประกันภัย
                         ตามแผนที่เลือก โดยรับความคุ้มครองทันที่ที่ชำระเบี้ยประกัน ภายหลังการชำระเบี้ยประมาณ 1 เดือน
                        รับบัตรสิทธิพิเศษ Student Care Card บัตรที่แสดงเป็นหลักฐานยืนยันการรับประกันภัย
     
วิธีปฏิบัติเมื่อเข้ารับการรักษาเนื่องจากอุบัติเหตุ
            1.เมื่อประสบอุบัติเหตุ สามารถเข้ารับการรักษาตัว ณ สถานบริการพยาบาลแผนปัจจุบันที่อยู่ในเครือ
                ข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (แสดงบัตร Student Care Card คู่กับบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน)
            2.สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและเก็บใบเสร็จรับเงินไว้อย่าให้สูญหาย เพื่อนำมาเบิกกับทาง
                บริษัทฯ (กรณีเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของบริษัท)
  2.1 ค่ารักษาพยาบาล ให้แพทย์ลงความเห็นในใบเรียกร้องสินไหมของบริษัทฯ หรือใบรับรอง
  แพทย์จากสถานพยาบาลนั้นด้วย
     
หมายเหตุ : รายชื่อสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทฯ ตัวแทนที่ให้บริการจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลังหรือคลิกที่ ติดต่อเรา
     
วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องสินไหมทดแทน
  1. เขียนใบเรียกร้องสินไหมและลงชื่อในใบเรียกร้องสินไหมโดยผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ประกัน คือผู้เยาว์)
  2. ให้แพทย์ลงความเห็นในใบเรียกร้องสินไหมของบริษัทฯ
  3. ส่งใบเรียกร้องสินไหมพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ใบรับรองแพทย์ ให้กับสถานศึกษาเพื่อยื่น กับตัวแทนที่ให้บริการ
   
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน
ประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY