บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 541
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,250,460
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
    ประกันอุบัติเหตุ
[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life Perfect )
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 7195)
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life PA Perfect  )
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพที่ 1,3
รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 75 ปี *)
Chubb Life Care
มอบบัตรเอกสิทธิพิเศษใช้สำหรับเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
บริการให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด (+6626128920)
ให้บริการด้วยโรงพยาบาลชั้นนำคู่สัญญามากกว่า 190 แห่ง ทั่วประเทศ
   
สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับทุกกรมรรม์ (PAS)
รับความคุ้มครองชีวิต และค่ารักพยาบาลจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เฉพาะ ADD,TPD (กรณีต่ออายุกรมธรรม์
รับส่วนลด 3 % กรณีซื้อแบบครอบครัว
 
 ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง แผน
PAS 1-1
แผน
PAS 2-1
แผน
PAS 3-1
แผน
PAS 4-1
แผน
PAS 5-1
แผน
PAS 6-1
แผน
PAS 7-1
แผน
PAS 8-1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 275,000 350,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์ - - 500 750 1,000 2,000 3,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 35,000 45,000 60,000 80,000 110,000 125,000 150,000 200,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี) 1,400 1,800 2,600 3,600 4,800 7,700 10,500 16,500
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี) 2,000 2,600 3,800 5,200 6,400 11,200 - -
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี) 2,900 3,700 5,400 7,500 9,200 14,500 - -

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 2
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง แผน
PAS1-2
แผน
PAS 2-2
แผน
PAS 3-2
แผน
PAS 4-2
แผน
PAS 5-2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 275,000 350,000 500,000 500,000 500,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์ - - 500 750 1,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 25,000 32,000 45,000 55,000 60,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี) 1,400 1,800 2,600 3,600 4,400
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี) 1700 2,200 3,200 4,400 5,400
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี) 2,500 3,200 4,600 6,400 7,500

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 3
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง แผน
PAS1-3
แผน
PAS 2-3
แผน
PAS 3-3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD) 275,000 350,000 550,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) 275,000 350,000 550,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 137,500 175,000 275,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 137,500 175,000 275,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์ - - -
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 12,000 15,000 20,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี) 1,470 1,800 2,600
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี) - - -
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี) - - -
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 095 952 6514 , Line ID : Makeinsuranceeasy , Email : asinlifes@yahoo.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอุ่นใจ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( สำหรับอาชีพเสี่ยงภัย )
ประกัันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life PA Perfect Plus)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Ready


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY