บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 18
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 227
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,848,303
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    ประกันอุบัติเหตุ
[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life Perfect )
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 6307)
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life PA Perfect  )
เงื่อนไขการรับประกันภัย
รับประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพที่ 1,3
รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี (ต่ออายุถึงอายุ 75 ปี *)
Chubb Life Care
มอบบัตรเอกสิทธิพิเศษใช้สำหรับเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
บริการให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด (+6626128920)
ให้บริการด้วยโรงพยาบาลชั้นนำคู่สัญญามากกว่า 190 แห่ง ทั่วประเทศ
   
สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับทุกกรมรรม์ (PAS)
รับความคุ้มครองชีวิต และค่ารักพยาบาลจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น เฉพาะ ADD,TPD (กรณีต่ออายุกรมธรรม์
รับส่วนลด 3 % กรณีซื้อแบบครอบครัว
 
 ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง แผน
PAS 1-1
แผน
PAS 2-1
แผน
PAS 3-1
แผน
PAS 4-1
แผน
PAS 5-1
แผน
PAS 6-1
แผน
PAS 7-1
แผน
PAS 8-1
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 275,000 350,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์ - - 500 750 1,000 2,000 3,000 5,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 35,000 45,000 60,000 80,000 110,000 125,000 150,000 200,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี) 1,400 1,800 2,600 3,600 4,800 7,700 10,500 16,500
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี) 2,000 2,600 3,800 5,200 6,400 11,200 - -
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี) 2,900 3,700 5,400 7,500 9,200 14,500 - -

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 2
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง แผน
PAS1-2
แผน
PAS 2-2
แผน
PAS 3-2
แผน
PAS 4-2
แผน
PAS 5-2
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 275,000 350,000 550,000 750,000 1,000,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 275,000 350,000 500,000 500,000 500,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์ - - 500 750 1,000
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 25,000 32,000 45,000 55,000 60,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี) 1,400 1,800 2,600 3,600 4,400
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี) 1700 2,200 3,200 4,400 5,400
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี) 2,500 3,200 4,600 6,400 7,500

ตารางความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 3
ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง แผน
PAS1-3
แผน
PAS 2-3
แผน
PAS 3-3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (ADD) 275,000 350,000 550,000
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (TPD) 275,000 350,000 550,000
การฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย (MA) 137,500 175,000 275,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (MC) 137,500 175,000 275,000
เงินชดเชยรายได้ต่อสัปดาห์ - - -
ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 12,000 15,000 20,000
บี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 1 - 65 ปี) 1,470 1,800 2,600
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 66 - 70 ปี) - - -
เบี้ยประกันภัย / คน / ปี ( สำหรับอายุ 71 - 75 ปี) - - -
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 095 952 6514 , Line ID : Makeinsuranceeasy , Email : asinlifes@yahoo.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองอุ่นใจ
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( สำหรับอาชีพเสี่ยงภัย )
ประกัันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ( Chubb Life PA Perfect Plus)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Ready


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY