บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 154
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,848,230
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    ประกันอุบัติเหตุผูสูงอายุ
[ +zoom ]
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 4909)
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy
  ให้คุณอุ่นใจ ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก
  เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 2 บาท
  คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
 
 
   ดาวโหลดตางรางผลประโยชน์ประกันอุบัติเหตุ PA Happy
   ดาวโหลดใบสมัครประกันอุบัติเหตุ PA Happy
ความคุ้มครอง
  คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 16 - 60 ปี * 
  เบี้ยประกันภัยสำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2 
 
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy Non Med)
ความคุ้มครอง
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
 บี้ยประกันภัย ต่อปี / คน 770 930 1,080 1,240 1,390
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy  Non Med)
ความคุ้มครอง
Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 Plan 10
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
 บี้ยประกันภัย ต่อปี / คน 1,550 2,320 3,090 3,860 4,630
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบมีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy Med)
ความคุ้มครอง
Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
 เบี้ยประกันภัย ต่อปี / คน 2,500 2,800 3,100 3,400 3,700
 
แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แบบมีค่ารักษาพยาบาล ( PA Happy Med)
ความคุ้มครอง
Plan 6 Plan 7 Plan 8 Plan 9 Plan 10
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
  เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม / ลอบทำร้ายร่างกาย 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000
  เสียชีวิตจากการขับขี่ / โดยสารรถจักรยานยนต์ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
  ค่าปลงศพ / ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000
 เบี้ยประกันภัย ต่อปี / คน 4,000 5,400 7,000 8,700 10,600
 
 * ยกเว้น พนักงานส่งเอกสาร และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
  การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก
   การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติดให้โทษ
   การล่าสัตว์ การแข่งขัน หรือการเล่นกีฬาอันตราย
   การได้รับเชื่อโรค การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม
   ภัยสงคราม จราจล หรือนัดหยุดงาน
   การโดยสารอากาศยาน ที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์
   การก่ออาชญากรรม การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท
   การปฏิบัติการทหาร / ตำรวจ
   การฆ่าตัวตาย
   การแท้งบุตร
   การแผ่รังสีนิวเคลียร์
 


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพแพทย์
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ PA Happy 45 Plus
ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีพนักงาน
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY