บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 942
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,107,143
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
    ประกันคุ้มภัย
[ +zoom ]
ประกันเดินทางต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 3571)
ประกันเดินทางต่างประเทศ Schengen Visa  ดาวโหลด Application โทร : 095 - 9526514
 
ตารางแสดงผลประโยชน์ความคุ้มครอง  Worldwide Travel Insurance
ข้อตกลงความคุ้มครอง Schengen
Standard Plan
Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premier Plan
1.การักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย 2,000,000 500,000 2,000,000 2,000,000 5,000,000
2.การเสียชีวิต หรือ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
   การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบิตเหตุ
1,000,000 1,000,000 1,500,000 3,000,000 5,000,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ
   การเคลื่อนย้ายกลับประเทศ
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
สูงสุด USD
1,000,000
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือ อัฐิกลับประเทศ
5.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 3,000,000
6.การยกเลิกการเดินทาง 10,000 ไม่คุ้มครอง 30,000 30,000 50,000
7.ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
1,000 /12 ชม.
สูงสุด 10,000
3,000 / 12 ชม.
สูงสุด 30,000
3,000 / 12 ชม.
สูงสุด 30,000
5,000 / 12 ชม.
สูงสุด 50,000
8.การพลาดเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง 3,000 5,000 5,000 10,000
9.การลดจำนวนวันเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 30,000 30,000 30,000
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 15,000 15,000 25,000
11.ความสูญเสีย หรือความเสียต่อกระเป๋าเดินทาง
    หรือทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง 5,000 50,000 50,000 100,000
12.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเงินส่วนตัว ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000 5,000 10,000
13.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของเอกสารเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 5,000 5,000 10,000
14.การเยี่ยมไข้ ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
15.การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
16.การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ
     (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
คุ้มครอง
17.การชดเชยเงินสดค่าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
      ในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
      หรือการเจ็บป่วย (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)

 
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000 1,000 1,000
 
  เบี้ยประกันภัยต่อรวมภาษี และอากรแล้ว
  ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ( ทั้งแบบรายเที่ยว และรายปี )
   เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี (สำหรับแบบรายปี)
 
 
ตารางเบี้ยประกันเดินทาง รายเที่ยว และรายปี ( Worldwide Travel Insurance )
ระยะเวลาเดินทาง (วัน) Schengen Standard Plan Economy Plan Deluxe Plan Business Plan Premeir Plan
1 - 4 299 236 494 680 1,261
5 - 6 380 253 612 807 1,514
7 - 8 403 288 748 944 1,800
9 - 10 459 340 966 1,083 2,144
11 - 14 553 403 1,244 1,313 2,704
15 - 21 807 477 1,602 2,178 3,424
22 - 31 1176 690 2,075 2,409 4,016
32 - 60 1831 979 3,058 3,975 5,943
61 - 90 2988 1,497 4,377 5,853 8,548
แบบรายปี 3,720 1,981 5,260 6,817 10,201

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทง
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident)
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY