บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพย์ประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 984
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,107,185
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
    ประกันคุ้มภัย
[ +zoom ]
ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 4061)
 
ประกันเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 100 คน 
 
ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว (จำนวนขั้นต่ำ 100 )
   ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จำนวนขั้นต่ำ 100 คน
   คุ้มครอง การสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ 1,000,000 บาท
   คุ้มครองการรักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บเนื่อง จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
   ระยะเวลาคุ้มครองตามโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ สูงสุดไม่เกิน 15 วัน
   คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุสูงสุดไม่เกิน 75 ปี
   คุ้มครอง 50 % ของวงเงินคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัย อายุน้อยกว่า 15 ปี และ อายุเกิน 75 ปี
   จำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 150,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 
เอกสารประกอบการสมัคร
   1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
   2. สำเนาหนังรับรองบริษัท
   3. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
   4. สำเนายืนยันการชำระเบี้ยประกันภัย ( Pay In )
 
ดาวโหลดใบเสนอราคา และใบคำขอเอาประกันภัย
 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือการทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
1,000,000.-

การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
500,000.-

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
200,000.-

เบี้ยประกันภัย / คน / การเดินทาง 1 เที่ยว
32.-

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ (จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 100 คน
3,200.-

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ (จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 200 คน
6,400.-

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ (จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 300 คน
9,600.-

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ (จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 400 คน
12,800.-

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ (จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ 500 คน

16,000.-

 หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น รวมอากร ( 0.4 %) และภาษีมูลค่าเพิ่ม ( 7 % ) แล้ว
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทง
ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ(แบบระบุภัย)
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(Personal Accident)
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3
ประกันเดินทางต่างประเทศ Worldwide Travel Insurance


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY