บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 212
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,848,288
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
    เอ ไอ จี ประกันภัย
[ +zoom ]
Cyber Insurance ประกันภัยไซเบอร์
Print
(จำนวนผู้เข้าชม 1675)
 

A : Data Liability
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลที่ 3
Third -Party Loss Resulting From a Security or Data Breach

A1: ความรับผิดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Liability)  
A2: ความรับผิดต่อข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ( Corporate Data Liability)
A3: ความรับผิดต่อข้อมูลจากการจ้างงานภายนอก ( Outsourcing Liability)
A4: ความรับผิดต่อความปลอดภัยของข้อมูล ( Data Security Liability)
A5: ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ( Defence Costs)
 

B : Data Administrative Procedures
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของผู้เอาประกันภัยจากการสืบสวนของหน่วยงานรัฐ
Direct First - Party Costs of Responding to a Breach

B1: การสืบสวนการจัดการข้อมูล ( Data Administrative Investigation)  
B2: ค่าปรับการจัดการข้อมูล (Data Administrative Fines)
   
 

C : Repair of Reputation
คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ของผู้เอาประกันภัย ในการกอบกู้ชื่อเสียง
Direct First - Party Costs of Responding to a Breach

C1: การกอบกู้ชื่อเสียง (Repair of the Policyholder Reputation)  
C2: การกอบกู้ชื่อเสียงของบุคคล  (Repair of Individual Reputation)
C3: การแจ้งเตือนผู้ได้รับผลกระทบ และการเฝ้าระวัง  (Notification & Monitoring)
C4: ข้อมูลทางอีเล็กทรอนิคส์  (Electronic Data)
C5: บริการนิติวิทยาศาสตร์เชิงรุก  (Pro - Active Forensic Service)
 

 ความคุ้มครองที่เลือกซื้อเพิ่มเติม

Media Content (ความรับผิดต่อเนื้อหาของสื่อต่อบุคคลภายนอก)  
Cyber Extrotion (ความเสียหายจากการคุกคามทางไซเบอร์)
Network Interuption ( ความเสียหายจากการหยุดชะงักของระบบ)
 

ข้อมูลประกอบการขอออกข้อเสนอ CyberEdge

ชื่อบริษัท / ระบุประเภทธุรกิจ

ดาวน์โหลดใบคำขอออกข้อเสนอ (Thai)

จำนวนเงินเอาประกันภัย / ความรับผิดส่วนแรก
มาตราการรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดใบคำขอออกข้อเสนอ (Eng)

มีการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือไม่
ประเภทข้อมูลที่เก็บรักษา กรมธรรมป์ระกันภัยไซเบอร ์(CyberEdge Policy) 
ฯลฯ  
 
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยอุบัติเหตุหมู่ AIG แผนประหยัด (Economy Group)
ประกันภัยคอนโด AIG My Condo my Choice
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับธุรกิจโรงแรม
ประกันภัยรถยนต์ AIG My Car My Choice
ประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านแบบพิเศษ Home Sweet Home Insurance
ประกันสินเชื่อทางการค้า Trade Credit
ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ Inland Transit Insurance


สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *
Engine by MAKEWEBEASY