ประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ACE Life
    ประกันชีวิต เอช ไลฟ์
    ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน
    ประกันภัย AXA Insurance
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Golfer
    ประกันภัย QBE Insurance
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันภัย LMG Insurance
    ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
    ประกันภัย Chubb Insurance
    ประกันความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ประกันภัย Thaisri Insurance
    ประกันภัย Mittare Insurance
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พรบ.
    ประกันภัยนิวแอมพ์เชอร์ AIG
    ประกันภัย Bupa Health Insurance
    การประกันภัยงานก่อสร้าง (CAR)
    ประกันภัยการขนส่ง Marine Cargo
    การประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ
    การคุ้มครองสัญญาค้ำประกันลูกจ้าง
    ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     กรมทะเบียนการค้า
     สำนักงาน คปภ
     สถาบันการเงิน
     โรงพยาบาล
     อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
     สถานฑูตสถานกงสุลต่างประเทศในไทย
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 22
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,212,259
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ

ความ เจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจะสร้างความลำบากให้กับคุณอยู่ไม่น้อยหากเกิดขึ้นในเวลาที่คุณอยู่ต่าง ประเทศเพียงลำพัง เนื่องจากว่าค่าครองชีพค่อนข้างสูงมาก โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย การจ่ายเบี้ยประกันเพียงเล็กน้อยก่อนการเดินทาง อาจจะทำให้คุณอุ่นใจได้ในทุกเที่ยวตลอดการเดินทาง เพราะเรามี Travel Assist  ที่จะคอยให้คำปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
จากผลการสำรวจในปัจจุบันพบว่าสถิติในการเสียชีวิตของ ประชากรไทยมากกว่าร้อยละ 60 เนื่องมาจาก อุบัติเหตุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อุบัติเหตุไม่เพียงแต่นำไปซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน หลายคนอยู่อย่างยากไร้ และหมดทรัพย์สินไปกับการรักษาพยาบาล อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เพียงแต่จะก่อความเดือดร้อนให้ กับตนเองแต่ยังมีผลกระทบถึงบุคคลใน ครอบครัว และกิจการงานต่างๆ อย่างมากมาย การประกันอุบัติเหตุเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความทุกข์โศก และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ประสบอุบัติเหตุ
 
ฉัน คือกรมธรรม์ของท่าน
เรา ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ท่านมีพันธะต่อคนที่ท่านรัก อาหาร เสื้อผ้า การศึกษา ยารักษาโรค ฯลฯ ท่านทำหน้าที่ขณะที่
ฉัน นอนหลับ
ฉัน ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวท่าน นอกเหนือจากค่ายังชีพต่างๆ ท่านยังต้องเก็บรักษา ฉัน ให้คงอยู่ บางเวลา
ฉัน ดูเหมือนไม่มีค่าสำหรับท่าน แต่สำหรับวันนั้น ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไร เราอาจต้องเปลี่ยนหน้าที่กัน สักวันหนึ่ง
ฉัน จะตื่นและทำหน้าที่แทนท่าน
ฉัน มีพันธะที่จะจัดหาอาหาร เสื้อผ้า การศึกษา ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ครอบครัวของท่านต้องการ เมื่อภาระของท่านสิ้นสุดลง
ฉัน จะทำหน้าที่แทนท่านต่อไป เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกเป็นภาระอย่างยิ่งในการเก็บรักษา ฉัน ให้คงอยู่ โปรดระลึกเสมอว่า
ฉัน จะให้ท่านและครอบครัวมากกว่าท่านเคยให้ ฉัน เราต่างมีพันธะซึ่งกันและกัน
 
 
ประกันเดินทางในประเทศ ประกะนเดินทางต่างประเทศ รายบุคคล และกลุ่ม ให้บริการผู้เดินทาง และนักท่องเที่ยว 
On Line  24  ตลอดชั่วโมง สะดวก  รวดเร็ว สมัครได้แม้นอกวันเวลาทำการ วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ
 

 แผนการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ สำหรับผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1-85 ปี
 ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว

 
 

 กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
 อายุระหว่าง 15- 45 ปี ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 24 เดือน

 
 

 แผนประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวรายปีสำหรับบริษัททัวร์ บริษัทท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) , รับนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tourists) และ รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวเมืองไทย (Inbound Tourists)
 
 
   
 ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท
 สำหรับผู้เอาประกันอายุตั้งแต่ 1-85 ปี คุ้มครองการเดินทางทั้งรายเดี่ยวและหมู่คณะ
 
   

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสินค้าในระหว่างการขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเนื่องจากภัยอันตรายและความเสียหายต่อสินค้าที่ทำการขนส่ง โดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบกหรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์
 

แผนการประกันภัยที่คุ้มครองความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการปฏิบัติน้าที่ของผู้ เชี่ยวชาญ ในการให้บริการ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การกระทำฉ้อโกงหรือทุจริตโดยพนักงานในกรณีที่ถูกกล่าวหา แต่มิได้ผิดจริง ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
 
 
คุ้มครองความผิดพลาดในการบริหารจัดการ ความผิดพลาดเกี่ยวกับการจ้างงาน การหมิ่นประมาท ให้ความคุ้มครองถึงคู่สมรส ทายาทของผู้เอาประกันภัย กรรมการซึ่งเกษียณอายุ กรรมการในบริษัทย่อย คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าเสียหายตามคำพิพากษา ข้อตกลงประนีประนอมยอมความ
 
 
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยเงื่อนไข เจอ จ่าย จบ คุ้มครองพิเศษสำหรับมะเร็งผิวหนัง ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 
แผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพทั้งกรณีผู้ป่วยนอก ( OPD) และให้ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันอายุตั้งแต่ 15 วัน ถึง อายุ 65 ปี
 
                 
             แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่ให้ความคุ้มครอง 24 ชั่วโมง รับประกันภัย อายุ ตั้งแต่ 3 - 70 ปี ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง
             วันละ 1.31 บาท วงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท
                 การประกันภัยเงิน                                                                                             
             
             คุ้มครองเงินของท่านด้วยกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance Policy) สำหรับการสูญเสียเงินที่เก็บรักษา
             ภายในสถานที่ หรือเงินขณะขนส่ง
รวมทั้งความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัยหรือตัวอาคารที่เก็บรักษาเงินอันเกิดจากการ
             กระทำของโจร
Asinlifes:Make Insurance Easy ทำประกันการเดินทาง Online  Travel Guard เพื่อขอวีซ่า(Visa) รับกรมธรรม์ทันที รับทำประกันชีวิต และทรัพย์สินสำหรับผู้เอาประกันชีวิต และประกันภัย ด้วยกรมธรรม์ประกันที่หลากหลายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคน ติดต่อ 081-5599508,08-9029-4162
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันภัยให้เต้มที่ พร้อมเพิ่มความคุ้มครองและเงินออมให้มากยิ่งขึ้น
สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วไป 100,000 บาท
สิทธิในการหักลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ 200,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
จำนวนเงินที่ประหยัดภาษีได้ 10% , 20% , 30%  หรือ 37% ขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิที่ใช้ในการคำนวนภาษีเงินได้ฯ

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต : ด้านการออม
ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต : ด้านการให้ความคุ้มครอง
ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต : ด้านการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต : ด้านการลงทุน
ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต : ด้านความมั่นคง และด้านอื่นๆ

 

 

 


http://www.asinlifes.com
http://www.asinontime.com
บริษัท แอสอินไลฟ์ จำกัด
29 ซอยเศรษฐกิจ5 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 095-952-6514,081-559-9508 ,08-9029-4162
Engine by MAKEWEBEASY