บริษัทประกัน
    เอไอจีประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    อลิอันซ์ ประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    เอซ อินชัวรันซ์
    ทิพย์ประกันภัย
    ซับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    ประกันคุ้มภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    วิริยะประกันภัย
    เคเอสเค ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ประกันภัยความรับผิด
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 356
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,913,707
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
    เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ
จำนวนผู้เข้าชม 1555 คน
 
   
 
 

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

Comprehensive

General

Base

 • ค่ารักษาพยาบาล
5,500,000 2,500,000 2,000,000
 • ผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน
350,000 300,000 200,000
 • การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสูงสุด
350,000 300,000 200,000
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
3,000,000 2,000,000 1,500,000
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
5,500,000 4,000,000 3,000,000
 • การส่งศพกลับสู่ประเทศไทย
 • การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวในระหว่างการใช้บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ
100,000 60,000 40,000
 •  จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด
10,000 8,000 5,000
 • ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
1,000,000 1,000,000 1,000,000
 • การล่าช้าของเที่ยวบิน
10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
 •  
  • จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง
2,000 2,000
 • การพลาดการต่อเที่ยวบิน
10,000 10,000 ไม่คุ้มครอง
 • จ่ายทุกๆ 8 ชั่วโมง
2,000 2,000
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุของบิดาหรือมารดา
100,000 100,000 100,000 
 

 หมายเหตุ / Remark:

ข้อ 1: ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและป่วย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 90 วัน
กรณีเดินทางกลับเป็นการชั่วคราวและต้องเดินทาง กลับไปศึกษาต่อในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท
ความคุ้มครองนี้ใช้เฉพาะแผนประกันภัยตั้งแต่1 ปีขึ้นไป เท่านั้น
ข้อ 3: รวมถึงค่าโดยสารยานพาหนะ , ค่าที่พัก , ค่าอาหารที่จำเป็น ไม่เกินวันละ 5,000 บาทต่อวัน
หรือไม่เกิน 50,000 บาทต่อเหตุการณ์
ข้อ 5, 6:  จำนวนเงินเอาประกันภัยของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย
 และการส่งศพกลับประเทศไทย รวมแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้
ข้อ 7:  ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรก
ข้อ 1-6, 8, 11: จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ข้อ 7, 9, 10: จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเหตุการณ์
 

ตารางเบี้ยประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ

ระยะเวลาเอาประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

Comprehensive

General

Base

ไม่เกิน 3 เดือน 12,200 6,000 4,700
ไม่เกิน 4 เดือน 14,800 7,300 5,700
ไม่เกิน 5 เดือน 18,000 8,900 6,900
ไม่เกิน 6 เดือน 19,950 9,950 7,450
ไม่เกิน 7 เดือน 23,350 11,550 8,750
ไม่เกิน 8 เดือน 26,750 13,050 9,950
ไม่เกิน 9 เดือน 30,150 14,650 11,250
ไม่เกิน 10 เดือน 33,450 16,250 12,550
ไม่เกิน 11 เดือน 36,850 18,150 13,750
ไม่เกิน 12 เดือน 39,900 19,900 14,900
ไม่เกิน 13 เดือน 43,300 21,600 16,100
ไม่เกิน 14 เดือน 46,700 23,300 17,400
ไม่เกิน 15 เดือน 50,100 25,000 18,600
ไม่เกิน 16 เดือน 53,500 26,700 19,900
ไม่เกิน 17 เดือน 56,700 28,300 21,100
ไม่เกิน 18 เดือน 59,850 29,850 22,350
ไม่เกิน 19 เดือน 63,300 31,600 23,600
ไม่เกิน 20 เดือน 66,700 33,300 24,900
ไม่เกิน 21 เดือน 70,100 35,000 26,100
ไม่เกิน 22 เดือน 73,500 36,700 27,400
ไม่เกิน 23 เดือน 76,700 38,300 28,600
ไม่เกิน 24 เดือน 79,800 39,800 29,800
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 
 
หมายเหตุ :ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 
 
ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับประกันภัย


 
 
1. รับประกันอายุ 13-50 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
4. ผู้ขอเอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
5. สามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพ
7. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย
  หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อ
  มูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
8.  ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
- ประกันภัยรถยนต์ Msig
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์
- ประกันอุบัติเหตุ MSIG PA คิดถึง
- ประกันภัยการเดินทาง สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ
- ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ
- ประกันภัยทางวิศวกรรม
- Easy Shop
- ประกันภัยพิทักษ์การศึกษา
- ประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY