• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 761
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,597,782
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
ประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถ SUV และ ISUZU ตามรุ่นที่กำหนด
จำนวนผู้เข้าชม 441 คน

ประกันภัยประเภท 1
สำหรับรถ SUV และ ISUZU ตามรุ่นที่กำหนด
SUV & ISUZU - MASTER

ความคุ้มครอง :

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล การประกันตัวผู้ขับขี่
2,000,000 / คน 5,000,000 / ครั้ง 100,000 / คน 100,000 / คน 300,000 / ครั้ง
10,000,000 / ครั้ง รหัส 110 (7 ที่นั่ง)
รหัส 210 (3 ที่นั่ง)
รหัส 320 (3 ที่นั่ง)
รหัส 110 (7 ที่นั่ง)
รหัส 210 (3 ที่นั่ง)
รหัส 320 (3 ที่นั่ง)
 

HONDA CR-V

ทุนประกันภัย ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000 16,476 17,700 14,334 15,399
500,001 - 600,000 16,941 18,200 15,359 16,500
600,001 - 800,000 18,058 19,400 16,476 17,700
800,001 - 1,000,000 18,617 20,000 16,941 18,200
1,000,001 - 1,100,000 19,175 20,600 18,058 19,400
1,100,001 - 1,200,000 20,199 21,700 18,617 20,000

NISSAN X - TRAIL

ทุนประกันภัย ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000 17,500 18,800 14,800 15,900
500,001 - 600,000 18,058 19,400 15,917 17,100
800,001 - 900,000 19,641 21,100 17,500 18,800
900,001 - 1,000,000 20,757 22,300 18,058 19,400
1,000,001 - 1,100,000 21,781 23,400 19,641 21,100
1,100,001 - 1,200,000 22,899 24,600 20,757 22,300
 

SUBARU XV

ทุนประกันภัย ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 5 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000 14,800 15,900 13,776 14,800
500,001 - 600,000 15,917 17,100 14,800 15,900
600,001 - 700,000 16,941 18,200 15,917 17,100
700,001 - 800,000 18,058 19,400 17,034 18,300
800,001 - 900,000 19,641 21,100 18,617 20,000
900,001 - 1,000,000 22,340 24,000 21,316 22,900
1,000,001 - 1,100,000 23,923 25,700 22,899 24,600
1,100,001 - 1,200,000 25,039 26,900 23,923 25,700
 

ISUZU MU - X , MU - 7
เก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110)

รหัส 110
เก๋งส่วนบุคคล
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 800,000 15,359 16,500 13,125 14,100
800,001 - 900,000 16,941 18,200 14,800 15,900
900,001 - 1,000,000 18,058 19,400 15,917 17,100
1,000,001 - 1,100,000 18,617 20,000 16,941 18,200
1,100,001 - 1,200,000 19,734 21,200 18,244 19,599
 

ISUZU D - MAX *กระบะบรรทุกส่วนบุคคล*
* ใช้สำหรับการประกันภัยในนามบุคคลเท่านั้น *

รหัส 210 กระบะส่วนบุคคล ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000 15,359 16,500 13,218 14,200
500,001 - 700,000 14,800 15,900
 

ISUZU D - MAX *ลักษณะการใช้เชิงพาณิชย์*
จดทะเบียนในนามนิติบุคคล หรือ บุคคล

รหัส 320 กระบะใช้เชิงพาณิชย์ ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000   16,476 17,700
500,001 - 700,000
 

ISUZU D - MAX กระบะสี่ประตู
เก๋งส่วนบุคคล (รหัส 110)

รหัส 110 ปิคอัพสี่ประตู ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 600,000 15,359 16,500 13,218 14,200
600,001 - 800,000 14,800 15,900
 

SUBARU FORESTER

ทุนประกันภัย ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000 14,334 15,399 12,752 13,700
500,001 - 600,000 15,731 16,900 13,963 15,000
600,001 - 700,000 17,127 18,400 15,265 16,400
700,001 - 800,000 18,523 19,900 16,568 17,799
800,001 - 900,000 19,920 21,400 17,686 19,000
900,001 - 1,000,000 21,316 22,900 18,989 20,400
1,000,001 - 1,100,000 22,713 24,400 20,199 21,700
1,100,001 - 1,200,000 24,109 25,900 21,502 23,100
 

MAZDA CX - 5

ทุนประกันภัย ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
200,001 - 500,000 16,941 18,200 15,917 17,099.67
500,001 - 800,000
800,001 - 900,000 18,058 19,400 16,476 17,699.94
 900,001 - 1,000,000 19,641 21,100 17,500 18,799.90
1,000,001 - 1,100,000 20,199 21,700 18,245 19,600.26
1,100,001 - 1,200,000 21,781 23,400 19,175 20,599.64
 

TOYOTA FORTUNER

ทุนประกันภัย ซ่อมห้าง ซ่อมอู่
อายุรถ 2 - 5 ปี อายุรถ 2 - 10 ปี
สุทธิ รวมภาษีอากร สุทธิ รวมภาษีอากร
300,001 - 500,000 19,547 21,000 16,848 18,100
500,001 - 600,000 20,292 21,800 17,593 18,900
600,001 - 800,000 20,665 22,200 18,617 20,000
800,001 - 1,000,000 22,433 24,100 19,734 21,200
1,000,001 - 1,100,000 23,457 25,200 20,851 22,400
1,100,001 - 1,200,000 24,574 26,400 21,968 23,600
 

หมายเหตุ :

- อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆ ได้อีก (ยกเว้นรถยนต์ที่ติดตั้ง CCTV จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 5%)
 
- อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นรวมขยายความคุ้มครองภัยก่อการร้าย อัตราเบี้ยรวมภาษีและอากรแล้ว (ไม่รวม พรบ.)
 
- ตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย รถต้องอยู่ในสภาพดี กรณีมีความเสียหายมีใบเคลมจากประกันภัยเดิมแนบ
 
- คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 
- ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด ณ วันที่เอาประกันภัย
 
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด
 
- คุ้มครองแบตเตอรี่และยาง 100% โดยไม่หักค่าเสื่อม (ตามเงื่อนไข 100%)
 
 
 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
- ประกันภัย ประเภท 3 (New Package)
- ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ SAFE GUARD
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ULTRA SAVE
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถกลุ่ม 5
- ประกันภัยประเภท 1 สำหรับรถ SUV และ ISUZU ตามรุ่นที่กำหนด
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Happy D
- ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 Executive Van
- ประกันภัยรถยนต์ Msig
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว และมัคคเทศก์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY