• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 2,646
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,493,398
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
จำนวนผู้เข้าชม 5239 คน
                      
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA  Save Save 
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA Save Save
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 บุตร
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 150,000
  - อุบัติเหตุทั่วไป
  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย
อบ.1 เบี้ยประกันภัย ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,300 2,599 3,898  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 2,470 4,940 7,404  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,788 3,085 4,386  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,958 5,426 7,892  
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
  1.ช่วงอายุรับประกันภัย 18 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
  2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA My Save
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 บุตร
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 300,000 500,000
 
1,000,000
 
2,000,000 3,000,000 50,000
  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 50,000
  - การขับขี่ หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 25,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000 5,000
อบ.1 เบี้ยประกันภัย ต่อ ปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 880 1,210 1,660 2,470 4,540 6,680 9,070  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 1,670 2,300 3,150 4,690 8,610 12,690 17,220  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,750 1,820 2,210 2,960 4,990 7,020 9,370  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,540 2,910 3,700 5,180 6,460 13,020 17,520  
อบ.2 เบี้ยประกันภัย ต่อ ปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 940 1,470 2,040 3,080 5,730 8,900 12,400  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 1,780 2,790 3,880 5,840 10,880 16,900 23,560  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 1,880 2,200 2,720 3,690 6,300 9,340 12,810  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,720 3,520 4,560 6,460 11,450 17,340 23,970  
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
  1.ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
  2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus  
ดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA My Plus
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 บุตร
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 300,000 500,000
 
1,000,000
 
2,000,000 3,000,000 50,000
  - ถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้าย 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 50,000
  - การขับขี่ หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 25,000
  - ภัยก่อการร้าย 50,000 100,000 150,000 250,000 500,000 1,000,000 1,500,000 50,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 100,000 100,000 5,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายจัดการงานศพ 5,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 2,000
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวโรงพยาบาลจากการบาด
เจ็บหรือการเจ็บป่วย สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง และไม่เกิน90 วันต่อปี
500 500 500 500 1,000 1,500 1,500 300
อบ.1 เบี้ยประกันภัย ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,420 1,920 2,190 2,930 5,360 8,000 10,450  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 2,700 3,640 4,150 5,570 10,170 15,190 19,860  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 2,840 2,880 2,920 3,520 5,890 8,400 10,800  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 4,110 4,600 4,880 6,150 10,710 15,590 20,210  
อบ.2 เบี้ยประกันภัยต่อคน ต่อปี แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,540 2,150 2,150 3,440 6,350 9,800 12,800  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และคู่สมรส 2,920 4,070 4,770 6,530 12,070 18,610 24,310  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก และบุตรไม่เกิน 3 คน 3,080 3,220 3,350 4,120 6,990 10,290 13,220  
  ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และบุตรไม่เกิน 3 คน 4,460 5,150 5,610 7,210 12,700 19,100 24,740  
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ 
  1.ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
  2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Family  
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 บุตร
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 50,000
- อุบัติเหตุทั่วไป 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 50,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 50,000
- การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 50,000
- การนัดหยุดงาน การจลาจล 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 50,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ *(จ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าของอุบัติเหตุทั่วไป) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 50,000
ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 5,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วันต่อครั้งและ 90 วันต่อปี) 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2,100 2,400 200
ค่าปลงศพ หรือ ค่าใช้จ่ายจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต จากการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 1,500
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1 / อบ.2) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8
ผู้เอาประกันภัยหลัก 1,480 2,510 3,510 3,950 4,350 4,740 5,130 5,490
ผู้เอาประกันภัยหลักและคู่สมรส 2,810 4,770 6,660 7,510 8,260 9,010 9,740 10,420
ผู้เอาประกันภัยหลักและบุตรไม่เกิน 3 คน 2,960 3,770 4,680 4,940 5,220 5,530 5,860 6,170
ผู้เอาประกันภัยหลัก คู่สมรส และ บุตรไม่เกิน 3 เกิน 4,290 6,020 7,830 8,490 9,130 9,800 10,470 11,110
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี /และต่ออายุได้ถึง 75 ปี บริบูรณ์
2.บุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก รับประกันตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ - 23 ปี บริบูรณ์
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ IDP - Senior PA  
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 200,000 500,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
100,000 200,000 500,000
- การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
- - -
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ (สูงสุด 30 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 90 วันต่อปี) ชดเชยวันละ 1,000 1,500 2,000
ผลประโยชน์กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และ การบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ 10,000 25,000 50,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ. 1) แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผู้เอาประกันภัยหลัก 2,018 3,614 6,330
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 50 - 75 ปี /และต่ออายุรับประกันภัยได้ถึง 80 ปี
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ IDP - HIP  
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ค่าชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย
(สูงสุด 30 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 90 วันต่อปี) ชดเชยวันละ
500 1,000 2,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้ง 5,000 10,000 20,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 5,000 10,000 20,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
- - -
- การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์
- - -
ผลประโยชน์พิเศษจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป 5,000 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1) แผน 1 แผน 2 แผน 3
20 - 35 1,380 2,480 4,700
36 - 45 1,510 2,750 5,240
46 - 50 1,840 3,420 6,570
51 - 55 2,770 5,280 10,290
56 - 60 3,140 6,000 11,720
61 - 64 (เฉพาะต่ออายุเท่านั้น) 3,300 6,340 12,390
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี /และต่ออายุได้ถึง 64 ปี
 
ประกันภัยอุบัติเหตุ IDP - Dependent PA  
 
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
- การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
- การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
ผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม สำหรับค่าชดเชยรายได้ครอบครัวรวม 12 เดือน (เดือนละ)
(ไม่รวมการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์)
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี (อบ.1) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผู้เอาประกันภัยหลัก 380 750 1,120 1,490 1,860
เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์แล้ว
หมายเหตุ
1.ช่วงอายุรับประกันภัย 20 - 64 ปี
 
ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
- ประกันรถยนต์ปรเภท 1 Chubb SUV
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในต่างประเทศ
- ประกันภัย Driver Safe
- ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (บุคคล-กลุ่ม) Travel-Domestic and Inbound
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบ้านอยู่อาศัย แผน Home Shield Lite
- ประกันเดินทางคุ้มครองในต่างประเทศ
- ประกันภัยการเดินทางกลุ่มรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยว (TA มักคุเทศก์)
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA My Plus
- ประกันภัยรถยนต์
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY