• ประกันเดินทาง
  • Group Assurance
  • Travel Insurance
  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
    บริษัทประกัน
    ประกันคุ้มภัย
    ทิพยประกันภัย
    วิริยะประกันภัย
    ไทยประกันภัย
    เจพี ประกันภัย
    เอไอจีประกันภัย
    ไอโออิ ประกันภัย
    เทเวศประกันภัย
    ไทยศรีประกันภัย
    แอกซ่าประกันภัย
    มิตรแท้ประกันภัย
    คิงไว ประกันภัย
    นำสินประกันภัย
    นวกิจประกันภัย
    เอเชียประกันภัย
    อาคเนย์ประกันภัย
    เอฟพีจี ประกันภัย
    กรุงเทพประกันภัย
    ซมโปะ ประกันภัย
    สินมั่นคงประกันภัย
    แอลเอ็มจีประกันภัย
    เมืองไทยประกันภัย
    ธนะชาต ประกันภัย
    สินทรัพย์ประกันภัย
    เจนเนอราลี่ประกันภัย
    เอ็มเอสไอจีประกันภัย
    ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย
    ไทยไพบูลย์ประกันภัย
    เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ
    โตเกียวมารีนประกันภัย
    ชับบ์ สามัคคี ประกันภัย
    กรุงไทยพานิชประกันภัย
    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
    อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
    แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ
    ประกันชีวิต
    ประกันแบบตลอดชีพ
    ประกันชีวิตแบบบำนาญ
    ประกันแบบสะสมทรัพย์
    ประกันแบบกำหนดระยะเวลา
    ประกันอุบัติเหตุ
    ประกันสุขภาพ
    ประกันโรคมะเร็ง
    ไมโครอินชัวรันส์
    ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงาน
    ประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุ
    ประกันเดินทาง
    ประกันเดินทางในต่างประเทศ
    ประกันเดินทางในประเทศ
    ประกันเดินทางรายปี
    ประกันเดินทางสำหรับนักศึกษา
    ประกันเดินทางสำหรับทัวร์
    ประกันภัยดำน้ำลึก
    ประกันเดินทางสำหรับขอวีซ่า
    ลองสเตย์ วีซ่า - Long Stay Visa
    ประกันภัยความรับผิด
    ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความรับผิดวิชาชีพแพทย์
    ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์
    ความรับผิดวิชาชีพสปา
    ความรับผิดวิชาชีพบัญชี
    ความรับผิดของนายจ้างต่อลูกจ้าง
    ความรับผิดของผู้บริหาร
    ความรับผิดวิชาชีพอื่นๆ
    ประกันภัยเครื่องบิน
    ประกันภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยที่อยู่อาศัย
    ประกันภัยร้านค้า
    ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
    ประกันภัยคอนโดยมิเนียม
    ประกันภัยโรงงาน
    ประกันก่อสร้าง
    ประกันกลุ่มนักเรียน
    ประกันภัยรถยนต์
      พ.ร.บ.
      ประเภท 1
      ประเภท 2
      ประเภท 3
      ประเภท 2+
      ประเภท 3+
      ประกันภัย รถตู้
      ประกันภัย รถ Taxi
      ประกันภัย รถจักรยานยนต์
      ประกันภัย รถหัวลากหางพ่วง
      ประกันภัย รถขนวัตถุอัตราย
To Be Career With Us
Download
Training Free
To Be Agent  Insurance
MSIG Travel Easy
ประกันภัยโดรน
คั่น
ประกันอุบัติเหตุสมาชิกขายตรง
คั่น
Thai Sumsung Life
คั่น
Webboard
คั่น
DBD Registered
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 79
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,604,648
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
    ประกันเดินทางธุรกิจท่องเที่ยว
ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์ 200 คน ขึ้นไป - LMG Insurance
จำนวนผู้เข้าชม 9417 คน
 

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคเทศก์

Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides

ผู้ถือกรมธรรม์ : บริษัททัวร์ / บุคคลธรรมด (ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
ผู้เอาประกันภัย : ผู้ท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าล่วงหน้าเป็นท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์
อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 - 75 ปี
  : อายุ 71 75 ปี ให้ความคุ้มครอง 50 % ของทุนประกันภัย
ความคุ้มครอง : ให้ควมคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย 24 ชั่วโมง ทั่วโลกความคุ้
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคเทศก์
ดาวน์โลดใบคำขอ : ใบคำขอเอประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคเทศก์
   

ความคุัมครอง

แผน 1

แผน 2

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องจกอุบัติเหตุ 1,000,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 500,000 500,000
วงเงินความรับผิดชอบสูงสุด  (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000,000 50,000,000
ค่าใช้จ่ยการส่งศพกลับภูมิลำเนา ไม่คุ้มครอง 100,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครอง 100,000
ขยายความคุ้มครองอหารเป็นพิษ / คน / ครั้ง 50,000 50,000
ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้ง ไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 15 วัน
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / กรมธรรม์ 200 ท่าน 200 ท่าน

เบี้ยประกันสำหรับกิจกรรมทัวร์ทั่วไป

จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี / คน

จำนวนเบี้ยประกันภัย

จำนวนเบี้ยประกันภัย

200 - 3,000 คน 31 บาท 36 บาท
3,001 - 10,000 คน 30 บาท 35 บาท
10,001 - 30,000 คน 24 บาท 29 บาท
30,001 คน ขึ้นไป 20 บาท 25 บาท

เบี้ยประกันสำหรับทัวร์เสี่ยงภัย / Scuba Diving

จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี / คน

จำนวนเบี้ยประกันภัย

จำนวนเบี้ยประกันภัย

200 - 3,000 คน 62 บาท 72 บาท
3,001 - 10,000 คน 60 บาท 70 บาท
10,001 - 30,000 คน 48 บาท 58 บาท
30,001 คน ขึ้นไป 40 บาท 50 บาท
 
 
ประกันเดินทางธุรกิจท่องเที่ยว
- ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - CHUBB
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - Mittare
- ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์ 200 คน ขึ้นไป - LMG Insurance
ดูทั้งหมด

สนใจ / สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล *
หมายเลขโทรศัพท์ *
Email *
ข้อความ *

Engine by MAKEWEBEASY